Groot Nieuws Radio
Luister nuDoneer nu

ANBI-publicatie Stichting Groot Nieuws Radio

Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30253453
RSIN: 820381159

Contactgegevens Stichting Groot Nieuws Radio

Website: www.grootnieuwsradio.nl
E-mail: algemeen@grootnieuwsradio.nl
Bezoek- en postadres: Zandstraat 36, 3901 CM  VEENENDAAL
Telefoon: 0909 – 123 1008 (55 cent per minuut + starttarief van 4,5 cent)

1. Doelstelling van Stichting Groot Nieuws Radio

Stichting Groot Nieuws Radio heeft ten doel:

 • De verspreiding van het Evangelie van Jezus Christus.
 • Het bekendmaken van de Bijbel in al haar facetten bij de mensen.
 • Het verrichten van alle verdere handelingen die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het inzamelen van gelden voor het laten uitzenden van christelijke programma’s via de moderne media, het beleggen van bezinningsbijeenkomsten en het organiseren of doen organiseren van muzikale uitvoeringen.

2. Missie

Groot Nieuws Radio wil door middel van radio en andere media mensen dienen met het Evangelie van Jezus Christus, zodat zij houvast vinden in het geloof en zich uitgedaagd weten iets voor elkaar te betekenen in gezin en kerk en samenleving. Bestuur en medewerkers van Groot Nieuws Radio geven invulling aan deze bediening vanuit een persoonlijke relatie met Jezus Christus en zoeken de samenwerking met christelijke artiesten en organisaties.

3. Visie

Positieve programma’s maken voor mensen die zich herkennen in vertrouwde waarden en normen. Dat is wat Stichting Groot Nieuws Radio wil. Daarom voelen orthodoxe christenen zich thuis bij Groot Nieuws Radio. De omroep is duidelijk over haar identiteit. Dat maakt de zender herkenbaar en onderscheidend. Luisteraars vinden houvast en uitdaging. De eeuwenoude en vertrouwde boodschap is als een veilige haven, van waaruit luisteraars samen op zoek gaan naar antwoorden op nieuwe en soms ingewikkelde vragen.

Stichting Groot Nieuws Radio is onafhankelijk. Niet gebonden aan de leer van een bepaalde kerk of geloofsgemeenschap, maar wel aan het betrouwbare Woord van God en daarom ook van harte verbonden met orthodoxe christenen en hun kerkelijke gemeenten.

4. Activiteiten

Stichting Groot Nieuws Radio geeft invulling aan haar missie en visie met de volgende activiteiten:

 • Het mogelijk of mede mogelijk maken van de uitzending van een gevarieerd aanbod van gepresenteerde programma’s via DAB+, internet, de app en interactieve tv.
 • Het borgen of laten borgen van een breed bereik en een goede ontvangst van de uitzendingen door distributie via de ether, internet en de kabel.
 • Het bewaken of mede bewaken van de kwaliteit van de uitzendingen en een goede afstemming op de doelgroep door het uitvoeren of doen uitvoeren van luisteronderzoeken.
 • Het brengen of laten brengen van informatie, nieuws en achtergronden, o.a. door aandacht te schenken aan uiteenlopende opinies en overtuigingen op terreinen als cultuur en wetenschap, geloof en politiek en kerk en samenleving.
 • Het bieden of laten bieden van inspiratie en ontspanning, o.a. door muziek ten gehore te brengen van artiesten met een christelijke identiteit.
 • Het bieden of laten bieden van een podium aan goede doelen om mensen uit te dagen en actief te betrekken bij hun werkzaamheden.

5. Beleidsplan Groot Nieuws Radio

Stichting Groot Nieuws Radio voert de organisatie aan de hand van een beleidsplan, waarin aandacht wordt geschonken aan:

 1. Beleidsontwikkeling, inclusief beleidscyclus en meerjarenbeleidsplan
 2. Organisatiestructuur, inclusief beschrijving van interne processen en reglementen
 3. Personeelsbeleid, inclusief functiebeschrijvingen en deskundigheidsbevordering
 4. Financiële rapportage, inclusief kwaliteitsbewaking
 5. Publieke verantwoording

De actuele beleidsstukken van Groot Nieuws Radio zijn hier te vinden.

6. Raad van Bestuur Stichting Groot Nieuws Radio

De Raad van Bestuur van Stichting Groot Nieuws Radio bestaat uit deze personen.

7. Vergoedingenbeleid

De Raad van Bestuur ontvangt geen bezoldiging en heeft de mogelijkheid om gemaakte (reis)kosten te declareren.

Bij de vaststelling van de directiebeloning wordt de Regeling beloning directeuren goededoelenorganisaties in acht genomen. Het toegekende salaris van de directeur valt binnen deze normen.

De medewerkers worden beloond volgens een interne salarisregeling. Er is geen CAO van toepassing.

8. Jaarverslagen

De jaarverslagen van Stichting Groot Nieuws Radio zijn op deze pagina te vinden.

9. Formulier publicatieplicht ANBI

Het standaardformulier voor de publicatieplicht ANBI vind je hier.

Mogen we cookies gebruiken?

Via cookies verzamelen we informatie. Dit laat ons toe het gebruik van de site te analyseren, sociale media te integreren, content en marketing te personaliseren, en je gerichte advertenties te tonen op onze sites en apps. Meer uitleg vind je terug in ons privacybeleid en cookiebeleid.

Geef hier onder toestemming of stel je eigen voorkeuren in. Je keuze geldt voor al onze media en je kan deze op elk moment opnieuw aanpassen worden door onderaan de pagina op cookie-instellingen te klikken.