Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit.

Matteüs 24:35 (NBV 21)