Ik besef: mijn enig bezit is de HEER, al mijn hoop is op Hem gevestigd.

Klaagliederen 3:24 (NBV21)