God heeft zijn Zoon een plaats gegeven aan zijn rechterhand, hem tot leidsman en redder verheven om de Israëlieten tot inkeer te brengen en hun zonden te vergeven.

Handelingen 5:31
Reageer op de stelling

Dit formulier is nog niet beschikbaar.