Welnu, met de Heer wordt de Geest bedoeld, en waar de Geest van de Heer is, daar is vrijheid. (NBV)

2 Korintiërs 3:17
Reageer op de stelling