Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.

1 Johannes 4:19 (NBV21)