Het is de Maand van de Bijbel. Vorige week hoorde je in De Nieuwe Morgen al iets over het ontstaan van de Bijbelboeken, deze week gaat het over de joodse achtergrond van de Bijbel. Theoloog Bas Krins schreef afgelopen jaar het boek ‘Bijbelstudies op basis van een literair orthodox Joodse benadering van de Bijbel’. Hij legt uit waarom het belangrijk is om hier meer over te leren.

Volgens Bas is het belangrijk om te realiseren dat Jezus joods is. “Hij heeft daar nooit afscheid van genomen. Wij zouden ons nauw verbonden moeten voelen met het jodendom. Waar Jezus zich tegen keert is een vorm van jodendom waarin regels zijn gemaakt door de farizeeën en sadduceeën. Maar zoals het bedoeld is door God in het OT, dat is iets wat wij zouden moeten omarmen.”

Context

Met onze 21e-eeuwse bril is het soms moeilijk om goed te begrijpen hoe de Bijbel in de juiste context gelezen kan worden. Bas legt bijvoorbeeld uit dat ons klassieke beeld van een strikte scheiding tussen mannen en vrouwen in de synagoge nog helemaal niet zo was in Jezus’ tijd. “Als je weet hoe vrouwen in die tijd functioneerden in de gemeente kan dat de hedendaagse discussie over de plaats van de vrouw in de gemeente beïnvloeden.” Volgens Bas is het lastig voor niet-theologen om de juiste informatie te krijgen. “We mogen dankbaar zijn dat er theologen zijn die af en toe goede boeken schrijven hierover. Het is zoeken naar betrouwbare informatie. Je ziet dat mensen elkaar napraten zonder te checken of het klopt. Maar het blijft moeilijk.”

Beeld: Unsplash