Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Joop Gankema (voorzitter)
  • André Verhoeff (secretaris)
  • Gerbrand Burink (penningmeester)
  • Diana Langerak-van Drunen (algemeen bestuurslid)
  • Annet Meijers-Doornekamp (algemeen bestuurslid)
  • Willem Jan Mazier (algemeen bestuurslid)