Precies 75 jaar geleden werd de ‘resolutie 181’ van de Verenigde Naties aangenomen. Dat besluit betekende het begin van de staat Israël. Een bijzonder hoogtepunt in de geschiedenis! Hoe dat ging en wat er allemaal komt kijken bij het stichten van een ‘nieuw land’, bespreekt Youri in De Nieuwe Morgen met Constant van den Heuvel. Constant is Geschiedenisleraar op het Ichtus College in Veenendaal.

Onveilig

In 1947 was de tijd rijp om Joodse mensen een eigen land te geven. Het was vlak na de holocaust. Deze verschrikkelijke gebeurtenis maakte dat het tijd was om in te grijpen.

Constant vertelt er meer over: “De holocaust toonde aan dat Joden buiten hun eigen gebied niet veilig waren. Er moest gewoon iets gebeuren. Het was niet alleen onveilig, maar het was ook een humanitaire ramp. Dat maakte dat men meende dat er een eigen staat moest komen. Het kon niet anders!”

Een daad van God

Veel christenen zien het ontstaan van de staat Israël als een daad van God. Constant ervaart het ook zo: “Als ik kijk naar de beloftes in de Bijbel, dan denk ik dat daar veel over te zeggen is. Zelf hanteer ik Romeinen 11 als uitgangspunt. Daar staat die prachtige opmerking: ‘en alzo zal geheel Israël zalig worden’. Je zou kunnen zeggen dat heel Israël een soort eenheid is. Een volk is over het algemeen het meest een eenheid als ze ook echt op een plek zijn waar ze samen zijn.”

Luister hieronder het hele gesprek terug. Constant vertelt onder andere hoe de resolutie precies tot stand kwam. Ook legt hij een mooie verbinding tussen deze gebeurtenissen en het visioen van de dorre doodsbeenderen uit Ezechiël 37.

Beeld: Unsplash