Als christenen voelen we allemaal aan dat Israël een bijzondere plek heeft in het geloof en de heilsgeschiedenis, maar hoe zit het met het land en wat wil God met Israël? In Bij Jorieke gaan we vandaag van start met een zoektocht naar het antwoord op deze en andere vragen rondom Israël. Jacob Keegstra, voorzitter van de Nederlandse tak van de Internationale Christelijke Ambassade Jeruzalem, vertelt dinsdag over onze houding tegenover Israël, de Bijbelse feesten en het Hebreeuwse denken.

Messias

“Het evangelie is allereerst aan Abraham verkondigt, maar God heeft visie voor de hele wereld. In Abraham worden alle volken gezegend”, vertelt Jacob Keegstra bij Groot Nieuws Radio. “Jezus, onze Heer, is gekomen om het evangelie van Abraham aan alle volken uit te venten. Voordat Jezus terug kan komen, moet Israël terugkeren naar het land. Ook Jeruzalem moet Jezus als de Messias verwelkomen. Wij hebben een taak om Israël te laten terugkeren naar het land. Daarna komt dat ook zij de Messias verwelkomen. Dan zal er vrede over de hele aarde zijn.”

Olijfboom

In Romeinen 15:27 leest Jacob Keegstra dat we als christenen alle zegen via Israël gekregen hebben. “Er staat ook dat wij opgeroepen worden om de hand uit te steken naar Israël om ze te zegenen. Israël is de olijfboom, wij zijn als takken op die boom geënt. Het is zo bijzonder dat we als niet-joden, heidenen die vervreemd waren van God, niet in het plan van God waren opgenomen. Maar door het geloof in Christus zijn we kinderen van Abraham geworden en zo medeburgers, medehuisgenoten en mede-erfgenamen. Wij horen er als christenen net zo goed bij. We krijgen onze voeding en water door Israël heen. We zijn als wilde takken ertussen geënt.”

Het hele gesprek met Jacob Keegstra kun je hier terugluisteren.

Beeld: Unsplash