‘Het stuk begint met de belofte van de komst van de Messias in het Oude Testament Dus de profetieën uit Jesaja, uit Micha, Psalm 98. Als vanzelf kom je dan bij de vervulling van die belofte: de aankondiging bij Maria, de geboorte van Jezus.’ Componist Jan Peter Teeuw gaf in ’t Heerlijk Loflied een uitgebreide toelichting over zijn kerstoratorium ‘De Belofte Vervuld’, dat vorig jaar gepresenteerd werd en dit jaar al op talloze plaatsen in het land te horen is.

‘En na de geboorte van Jezus zien we hoe die vervulling van de belofte doorwerkt in het leven van mensen: de herders, Simeon, de wijzen en uiteindelijk de lofzang aan het slot, met daarin de belofte van de wederkomst.’

Je kunt het gesprek met Jan Peter Teeuw hier terugluisteren.

In de rubriek ‘De Muziekstandaard’ vertelde fluitiste Erica Vogel hoe ze de stemmen van het At Once-drietal zo mooi vindt samenkomen. Je kunt hier het gesprek met Erica Vogel terugluisteren.