In 1992 was het feest in Kampen. Mannenkoor ‘Door Eendracht Verbonden’ vierde dat jaar het 75-jarig bestaan. En ook al wordt er in het CD-boekje geen melding van dat jubileum gemaakt, we mogen aannemen dat het de aanleiding was voor ‘Psalmen van David’.

In de kern geeft dit album de luisteraar waarvoor men doorgaans het liefst naar DEV luistert: de mannenklank. Slechts begeleidt door het orgelspel van Henk van Putten, komt die klank in de vijftien Psalmen goed naar voren. Dat een drietal gekozen Psalmen niet écht aan David worden toegeschreven, daar doen we nu bijna drie decennia later gewoon ook niet moeilijk over.

Inmiddels is ook het 100-jarig jubileum van DEV al uitbundig gevierd. Op ‘Psalmen van David’ is Klaas Jan Mulder nog de dirigent. Na zijn overlijden in 2008 wordt Gerwin van der Plaats in 2009 benoemd als zijn opvolger.

Psalmen van David door Christelijk Kamper Mannenkoor DEV (1992, Te Deum)