In deze periode voor Pasen, de zogenoemde ‘Lijdenstijd’, pakken we er muziek bij die ons extra aan de gebeurtenissen helpt herinneren. Deze week doen we dat met ‘Daar Is Plaats Bij ‘t Kruis’ van het Christelijk Krimpens Mannenkoor. In 2010 nam het koor in de St. Maartenskerk van Tiel zestien liederen op.

In het openingslied wordt al een vergezicht geschetst. ‘Licht In De Wereldnacht’ legt de link tussen het kind in de kribbe en de gekruisigde Vredevorst. ‘Herder en Lam is Hij; van kribb’ naar kruis; Hij leidt al zijn schapen geduldig naar huis’.

Vervolgens start men de lijdensweg op de ‘Via Dolorosa’, om via ‘Leer Mij O Heer Uw Lijden Recht Betrachten’ en ‘Aan Het Kruis Genageld’ uiteindelijk een tijd stil te staan bij het kruis, met ‘Lift High The Cross’ en ‘Gij Die Treurt, Kom Met Uw Smart’.

Op de tweede helft van het album is ruim aandacht voor de gevolgen van de kruisiging, de daaruit voorvloeiende genade, onze persoonlijke keuzes en de majesteit van God. Dan gaat het liederen als ‘Glorie Aan God’, ‘Above All’, ‘Son Of God’, ‘Wonderful Grace’ en ‘Is Uw Paspoort Getekend?’

Op het album wordt het koor begeleid door Arie van der Vlist (orgel), Lennart Morée (piano), Jolanda den Houter (hobo), Kees Alers (fluit) en Martin de Deugd (viool). Ook sopraan Mirjam Feijer zingt in een aantal liederen mee.