Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur bestaat uit de volgende personen:

  • Joop Gankema (voorzitter)
  • Willem Jan Mazier (secretaris)
  • Gerbrand Burink (penningmeester)
  • Ron van der Spoel (algemeen bestuurslid)
  • Wilma Veen (algemeen bestuurslid)