Deze tijd waarin veel nieuws naar buiten komt over grensoverschrijdend gedrag, laat zien dat veel vrouwen in hun leven hier weleens mee te maken krijgen. Waar gaat het eigenlijk mis? En waar krijgen jonge meiden en jongens nog te horen wat dan wél de manier is om met elkaar om te gaan?

Ontwikkelingspsycholoog Wietske Noordzij herkent het beeld alsof we in een grenzeloze wereld terecht zijn gekomen waarin alles moet kunnen. “Op het gebied van relaties en seksualiteit zie je dat helemaal escaleren: alles moet kunnen, de meest gekke dingen komen er voorbij. Elke grens lijkt weg.”

Losgekoppeld

Eén van de meest zorgelijke dingen vindt ze dat seks steeds meer is losgekoppeld van een liefdevolle relatie. “Het is een soort product geworden voor je eigen behoeftebevrediging. In combinatie met een grenzeloze samenleving maakt dat veel stuk.”

Maar hoe leer je dan nog wel wat grenzen zijn? “Ik geef veel jongeren het advies om eens om zich heen te kijken naar de mensen die ze kennen. Is er een stel met een relatie waarvan je dat mooi lijkt? Ga eens met ze in gesprek, ga na hoe ze dat gedaan hebben. Dan zie je dat veel elementen die wij in de Bijbel lezen, en die je zelf ook wel kan verzinnen, veel vrucht dragen. Dat je daar uiteindelijk echt gelukkig van wordt en iets moois krijgt.”

Vertrouwen en veiligheid

Kiezen voor liefde en trouw geeft vertrouwen en veiligheid, zegt Wietske. “Ook zie je dat als daar kinderen uit voortkomen, dat het goed gaat met die kinderen. Als we dat in elke maatschappij nu zouden proberen, krijgen we echt een andere maatschappij.”

En toch: jongeren zijn niet gek, zegt ze. “Hoe donkerder het wordt, hoe feller het licht schijnt. Ook nu zie je een generatie van jongeren die zien wat een puinhoop ervan gemaakt wordt. Met alles in het nieuws: zij snappen ook wel dat je daar niet gelukkig van wordt. En dan merk je dat als ze mensen om ze heen hebben die het voorbeeld laten zien hoe het ook kan, dat dit aanstekelijk werkt. Dat geeft moed. Want dan kun je de kunst een beetje bij elkaar afkijken.”

Beluister het gesprek:

Beeld: Unsplash