De afgelopen jaren was het bijna een jaarlijks gegeven: een ‘Love Divine’-album van pianist Jan Mulder. Het afgelopen jaar is overgeslagen, maar dat komt vast ook omdat álles in het muzikaal landschap stil viel. In de periode daarvoor verschenen echter zes verschillende albums onder de ‘Love Divine’ noemer.

Kern van de serie is het samenspel van pianist Jan Mulder en (met name de strijkers van) het London Symphony Orchestra, die Jan van achter zijn vleugel zelf dirigeert. Deze week hebben we het eerste schijfje van de serie erbij gepakt. Die verscheen in 2013 en bevat bekende hymnes als ‘Abide With Me’, ‘More Love To Thee’, ‘Great Is Thy Faithfulness’, ‘Amazing Grace’ en een vijfdelige compositie op basis van de melodie van ‘As The Deer Pants For The Water’, die de toepasselijke titel ‘The Deer Symphony’ kreeg.

De keuze voor internationaal bekende hymnes is begrijpelijk, aangezien Jan Mulder in 2007 naar Amerika emigreerde en zich sindsdien vooral op Amerikaans publiek richt. In de jaren daarvoor was hij in Nederland een veel gehoorde pianist en organist op talloze koor-albums. Veel mensen herinneren hem zich vooral als dirigent van Jubilate Deo uit Woudenberg en vaste organist van Vox Jubilans.