Deze week gaan we genieten van het Oratorium Schepping, dat in 2011 in de Bovenkerk van Kampen door Mannenensemble Cantare werd opgenomen. Het werk van Johan Bredewout en Hans de Ruiter is sinds het ontstaan in 2003 al honderden keren in den lande uitgevoerd en ook al diverse keren op CD verschenen.

Deze zorgvuldige uitvoering van het Mannenensemble staat deze week in de schijnwerpers als Wens CD van de Week. Je wordt als luisteraar meegenomen langs het scheppingsverhaal van Genesis 1, van het ‘Woord’, langs de schepping van het Licht, het Uitspansel, de planten, dieren en de mens. Het scheppingsverhaal wordt regelmatig ‘onderbroken’ met een tekstuele loftrompet die de grootheid en macht van de Schepper bezingt. En uiteindelijk horen we in het slotkoraal een vooruitblik op de nieuwe schepping:

Eens komt Hij weder op de wolken
De vorst van alle aarde volken.
Zijn eeuwig Koningschap breekt door,
de Heil’gen zingen in koor.

De tuin die Hij gegeven had,
staat nu in ‘t midden van die stad,
waarin de Koning van ‘t heelal,
voor eeuwig bij ons wonen zal.

Een duidelijk verhaal met een kop en een staart dus. Een begin en een einde (en daarmee een nieuw begin).

Ten tijde van de opname stond het koor nog onder leiding van de in 2017 overleden dirigent Evert van Dijkhuizen. Cantare wordt op het album begeleid door Marco den Toom (orgel), Johan Bredewout (piano), Arjan & Edith Post (trompet), Kees Alers (fluit) en Lenneke Sparling (viool). De spreekstem op de CD is van Ds. A.L. van Zwet.

Mannenensemble Cantare
In Den Beginne (Oratorium Schepping)
(2016, Excellent Recordings)