Deze week staan de schijnwerpers op één van de bekendste en oudste koren van Nederland. In 2010 werd nog het 100-jarig bestaan gevierd, maar korte tijd later ontdekte men dat de oorsprong van het koor al in 1897 ligt. Het album dat deze week de titel ‘WENS CD van de WEEK’ mag dragen, heet ‘Prijst De Naam Van Uwe God’. De ondertitel ‘Het Urker Mannenkoor Hallelujah zingt psalmen (2)’ doet al vermoeden dat er al een eerder deel moet zijn en dat gaat dan om ‘Zij, Die De Zee Bevaren’ uit 2009.

De kern van het repertoire op dit album bestaat uit de klassieke Statenberijming van 1773, waarbij er gebruik gemaakt wordt van zowel de niet-ritmische uni-sono uitvoering, alsook ritmische, vierstemmige bewerkingen. Ook heeft men de gezangen ‘Het Gebed des Heeren’ en ‘De Lofzang van Maria’ erbij gepakt, alsmede een tweetal psalmbewerkingen van Johan Bredewout (‘De Heer Is Mijn Herder, Mij Ontbreekt Niets (Psalm 23)’ en ‘Hallelujah, Prijst De Heer (Psalm 150)’

Johan Bredewout is ook de pianist op die album. Samen met organist Harry Hamer begeleidt hij het koor op stemmige wijze. Op diverse momenten is Jurian Loosman te horen als tenor. Dirigent is Bert Moll.

De ‘Wens CD van de Week’ is een album dat even lekker een week in het zonnetje mag staan. De ene week is dat een gloednieuwe CD, de andere week een album dat ook járen na het verschijnen zijn kracht niet heeft verloren.