Bij zware aardbevingen in de grensregio van Turkije en Syrië zijn meer dan 11.000 doden en ruim 38.000 gewonden gevallen. De ravage is enorm. Reddingsteams zijn in de getroffen gebieden op zoek naar overlevenden. Er is veel hulp nodig. Aanstaande woensdag is er op Groot Nieuws Radio een actiedag voor Syrië en Turkije.

De impact van de ramp is groot. “Het is veel erger dan we eerst dachten”, zegt Najla Chahda, Dorcas-landendirecteur in Syrië. “Mensen blijven buiten op de straat, in de kou. Ze zijn bang voor nieuwe aardbevingen, ze durven niet bij opvanglocaties naar binnen te gaan. In Aleppo wonen ook veel ouderen, die niet zelf weg kunnen komen uit hun huizen. Hulp is zeer dringend nodig!”

Aanstaande woensdag, 15 februari, is er een actiedag op Groot Nieuws Radio om aandacht te vragen voor deze ramp. Hiermee sluiten we aan bij de landelijke actiedag. Op deze dag zal er tijdens programma’s extra aandacht zijn voor het onvoorstelbare leed wat zich nu afspeelt. We brengen christelijke organisaties onder de aandacht die noodhulp verlenen.

Dorcas, EO Metterdaad, Red een Kind, Tearfund, Woord en Daad en ZOA vormen samen het Christelijk Noodhulpcluster. Bij grote rampen en crises komen deze organisaties snel in actie. Het Christelijk Noodhulpcluster is in Syrië al vele jaren ter plaatse en verleent nu noodhulp aan hen die getroffen zijn door de aardbevingen met: onderdak, voedsel, water en winterhulp.

Help je mee met een gift?

  • Onderdak
  • Water en voedsel
  • Winterhulp