Het beeld van God als moeder ligt gevoelig. Onterecht, vindt Almatine Leene, theoloog des Vaderlangs en predikant in de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt in Hattem. Vanmorgen sprak presentator Ronald Koops met haar in De Nieuwe Morgen over moeder God in aanloop naar MOederdag, komende zondag 9 mei. “Het is zelfs heel Bijbels om God als moeder te zien. Denk bijvoorbeeld aan Jesaja 66 waarin God Zich vergelijkt met een moeder die Jeruzalem zal troosten zoals een moeder haar kind troost.”

Het zijn metaforen die iets zeggen over God, legt Leene uit, en geen bepaling van het geslacht. “God is geen man of vrouw, dat staat duidelijk in de Bijbel. De naam Vader wordt meer gebruikt, maar dan altijd met een hoofdletter. Je moet oppassen dat je dat niet gelijk stelt aan een aardse vader. En dat geldt ook voor moeders.”

‘Het mag schuren’

Almatine Leene geeft de luisteraar gelijk een mooie uitdaging mee. “De Bijbel gebruikt duizenden metaforen voor God. Hij is Herder, Lam, Leeuw, Rots. Niet alle metaforen spreken altijd aan. Voor mij maken al die verschillende metaforen God nog groter. We zijn geneigd God kleiner te maken dan Hij is. Dan mis je wat. Het is belangrijk om niet bij één naam of metafoor te blijven hangen omdat die je aanspreekt, omdat je daar wat aan hebt. Het mag ook een beetje schuren. Waarom heb je niets met God als moeder? Wat zegt dat over jezelf? Is het niet mooi om die teksten te laten spreken en van betekenis te laten zijn?”

Komende zondag tijdens Moederdag preekt Almatine Leene zelf over Marcus 3:31-35, waarin Jezus zegt ‘Iedereen die de wil van God doet, die is mijn broer en zuster en moeder’. In het gesprek met Ronald vertelt ze waarom ze dit zo’n bijzondere tekst vindt.