“Moeten we het hier niet eens een keer over hebben?” Die vraag staat boven een tekst die drie Nederlandse dominees en een medewerker van de IZB deze week schreven. Ze sporen kerken aan meer profetisch te kijken naar en spreken over wat er om ons heen gebeurt. Juist nu we middenin meerdere crises zitten: de coronacrisis, een ecologische crisis en een morele crisis. Bert Karel Foppen is één van de auteurs en vertelde vrijdag in De Nieuwe Morgen waarom dit ‘profetisch beraad’ van belang is. “Geloven we überhaupt nog dat God handelt in de geschiedenis?”

Foppen: “Aan de ene kant is er op dit moment in de kerk veel aandacht voor de coronacrisis. Maar dat is vaak op een meer praktisch niveau. Hoe moeten we hier nou geestelijk mee om gaan?” Dat gaat aan de ene kant over het uitleggen wat er om ons heen gebeurt, maar ook over zelfreflectie. “Profeten in het Oude Testament zeiden niet alleen wat er ging komen, maar konden ook heel scherp zijn over het volk Israël.”

Omdat het niet makkelijk is om Gods bedoeling te achterhalen, bevelen de schrijvers van de tekst een ‘profetisch beraad’ aan. “Zoals in het Nieuwe Testament de gave van profetie altijd getoetst moest worden. Daar heb je Schrift, gebed en elkaar voor nodig. De kerk in Nederland is te verdeeld, en daarom gebeurt dit vaak niet. Er wordt meer gezocht in het pastorale of missionaire, omdat dit eenvoudiger is. We kijken teveel weg van wat er gebeurt in de wereld.”

Op een aantal punten is te merken dat de kerk weg kijkt. “Neem bijvoorbeeld de Shoah in de Tweede Wereldoorlog, dat is na de oorlog heel snel van de kerkelijke agenda verdwenen. Of de ecologische crisis van nu: Die leeft op sommige plekken wel, maar op veel plekken ook niet en we doen er weinig of niets aan.”

Wat levert dit profetisch kijken de kerk op? Foppen: “Het zou zomaar kunnen dat de kerk dan nog kleiner wordt dan ze al is. Is het troostend? Mensen zoeken, juist in crisistijd, heel erg naar troot, geborgenheid en veiligheid. Die kant heeft het evangelie ook. Maar waarin zijn we getroost dat God de geschiedenis vast heeft? Dat is spannend en aangrijpend. Het haalt je uit je comfortzone, en daar zitten veel mensen nu niet op te wachten.”

“Je ziet het in de discussie over ‘het nieuwe normaal.’ Mensen willen dat niet. Ze willen terug naar het oude, want dat was rustig. Maar het Woord van God is storend. De rust van Jezus is een andere rust dan ons comfortabele leven.”

Luister hier het hele gesprek met dominee Bert Karel Foppen terug:

Unsplash.com