Gaan de kinderen misschien na de meivakantie weer naar school, en zo ja, hoe dan? Jan Boer is directeur van de Tamarschool, een evangelische basisschool in Den Haag. In De Nieuwe Morgen vertelt hij over de dilemma’s waar hij in deze tijd voor staat.

Voor Boer is het belangrijk dat de scholen weer open gaan. “De eerste paar weken thuis was voor veel mensen wel te doen. Maar nu krijgen we steeds meer signalen dat kinderen het niet meer leuk vinden en het voor ouders lastig is. Ik denk dat als we nu open zouden gaan, we binnen de kortste keren minstens de helft van de leerlingen weer op school zouden hebben.”

Proefkonijnen

Tegelijkertijd vindt Boer dat meesters en juffen niet het idee moeten krijgen dat ze een soort proefkonijnen zijn, nu er nog weinig bekend is over of kinderen het coronavirus verspreiden. “De veiligheid van docenten is een belangrijk punt. Je wilt niet dat leerkrachten het virus door hun werk wel krijgen, zeker zij die zelf in een kwetsbare groep vallen of in hun omgeving een kwetsbaar iemand hebben. Binnen de school is het erg lastig om de docenten te beschermen. Tegelijkertijd zitten er nu toch al veel leerkrachten op school omdat er ook nog steeds kinderen naar school gaan.”

Anderhalvemetersamenleving

Hoe reëel is de anderhalvemetersamenleving, waar minister-president Rutter telkens op hamert, op een basisschool? Boer is stellig: “dit is niet haalbaar. Je kunt afspraken maken, maar het is onmogelijk om altijd anderhalve meter uit elkaar te blijven. Je ziet het ook nu tijdens het buitenspelen, het is lastig om dit met kinderen te handhaven.”

Meer dan lesstof

Of de kinderen al na de meivakantie weer naar school mogen is nog maar de vraag. En of dan alle kinderen, of maar een deel weer in de schoolbanken zit, is uiteraard ook nog niet bekend. Boer en zijn team houden met verschillende scenario’s rekening. Wel benadrukt Boer dat men verder moet kijken dan alleen naar het inhalen van de lesstof. “School is ook een sociaal gebeuren, waar kinderen weer aan moeten wennen. Ik weet niet of een aangepaste zomervakantie of langere lesdagen om de gemiste stof in te halen, daarbij echt gaan helpen. Ik heb daar zo m’n twijfels over.”

Luister het hele gesprek met Jan Boer van de Tamarschool Den Haar hieronder terug.

Beeld: Unsplash