Groot Nieuws Radio
Luister nuWord nu vriend

Artikelen / Heilige Geest

Jan Pool: "We hebben een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest nodig"

26 mei 2022

We hebben een nieuwe uitstorting nodig van de Heilige Geest. Daar pleit Jan Pool voor in zijn nieuwe boek ‘Kom Heilige Geest’. Volgens hem is dit hard nodig in deze tijd. 

Volgens Jan staat wat we in de Bijbel lezen over de Heilige Geest in schril contrast met hoe dit in de praktijk gaat bij de meeste gelovigen en kerken. In Bij Jorieke vertelt hij hoe het wel bedoeld is, hoe de Bijbel spreekt over de Heilige Geest en waarom er een Opwekking nodig is.

Verlangen

“Dit is een verlangen dat ik al jaren voel”, vertelt Jan. “Ik herinner me dat ik een jaar of 8, 9 geleden een artikel las over de toestand van de kerk en alle leegloop. Er werd hard gewerkt aan nieuwe visies en strategieën. Ze hebben het niet begrepen, zei ik tegen mijn vrouw. Ze denken dat het daarin zit, maar dat is het bijproduct. Eerst moet de Heilige Geest komen.”

De kerk moet op haar knieën, zegt Jan. “We hebben een nieuwe uitstorting van de Heilige Geest met elkaar nodig. Vanaf dat moment is dat ook een enorm verlangen in mijn hart geweest: Heer, geef ons een opwekking.”

Uitstorting van de Geest

Maar de Geest is toch al uitgestort? “Dat is dus een grote vergissing”, zegt Jan. “We denken dat het in één keer is gebeurd op Pinksterdag. Maar dat is helemaal niet zo. De mensen die daarbij betrokken waren, de discipelen, die werden op dat moment vervuld met de Heilige Geest.”

Een paar hoofdstukken verder zie je dat Johannes en Petrus door de kracht van de Heilige Geest een geweldig wonder doen: een verlamde staat weer op. “Daarna worden ze gelijk gevangen genomen door de farizeeërs en worden onder druk gezet en gedreigd. Als ze terugkomen bij hun vrienden en vertellen wat er is gebeurd, dan houden ze een bidstond met elkaar. Ze bidden niet: Heer bescherm ons, maar: Heer geef ons vrijmoedigheid om het evangelie te brengen. En dan bidden ze ook nog: wilt U dat bevestigen door wonderen en tekenen. Dan staat er dat de plek waar ze waren, fysiek in beweging kwam en dat ze opnieuw werden vervuld met de Heilige Geest.”

Ook verwijst Jan naar de apostel Paulus, die in zijn brief aan de Efeziërs schrijft: 'Wordt vervuld met de Heilige Geest'. “In het Grieks staat daar een begrip dat aanduidt: wordt voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Dat is niet een eenmalige ervaring.”

Heilige Geest

Jan zegt dat hij merkt dat kerken wat droger worden, wat menselijker. “Tuurlijk moet de menselijke kant er ook zijn. Als mensen werken we samen met de Heilige Geest. Maar we moeten ook bereid zijn om dat menselijke stuk en controle soms even helemaal los te laten en ons af te vragen: moeten we de Heilige Geest niet meer ruimte geven?”

Maar hoe raak je voortdurend vervuld door de Heilige Geest? “In de eerste plaats kun je erom vragen”, vertelt Jan. “Zoals bijvoorbeeld een gebed in de ochtend. Ook is het goed om de urgentie in te zien. Dat we als kerken zien dat het ons de afgelopen 20 jaar ondanks het harde werken niet is gelukt om de kerk weer op de kaart te zetten: blijkbaar is er iets anders nodig.

Hij is ervan overtuigd dat de sleutel hiertoe ligt bij het vervuld raken met de Heilige Geest. “Dat is wat ik geloof en ook wat ik terug zie in de kerkgeschiedenis.”

Beluister het gesprek: 

Delen

Misschien ook interessant

Meer artikelen

Mogen we cookies gebruiken?

Via cookies verzamelen we informatie. Dit laat ons toe het gebruik van de site te analyseren, sociale media te integreren, content en marketing te personaliseren, en je gerichte advertenties te tonen op onze sites en apps. Meer uitleg vind je terug in ons privacybeleid en cookiebeleid.

Geef hier onder toestemming of stel je eigen voorkeuren in. Je keuze geldt voor al onze media en je kan deze op elk moment opnieuw aanpassen worden door onderaan de pagina op cookie-instellingen te klikken.