Groot Nieuws Radio
Luister nuWord nu vriend

Artikelen / Bidden

Week van Gebed bij Groot Nieuws Radio

16 januari 2021

Van 17-23 januari is de Week van Gebed. Ook bij Groot Nieuws Radio sluiten we hier bij aan in onze programma's. Zo is er elke werkdag van 20.00-21.00 Gebedsavond en zijn er verschillende gasten door de dag heen die over gebed komen praten.

Op deze overzichtspagina vind je alvast de thema's en gebedspunten voor deze week. Ook kun je hier zien welke gesprekken rondom de Week van Gebed gepland zijn tijdens de programma's. We vullen dit verder aan als meer bekend is.

Zondag 17 jan: Geroepen door God “Jullie hebben niet Mij uitgekozen, maar Ik jullie”

Bid voor:

Mensen die Gods liefde nog niet kennen. Dat ze Hem mogen leren kennen en Zijn liefde steeds opnieuw zullen beantwoorden.
Mensen die hun vertrouwde omgeving verlaten om te getuigen van Gods liefde op een andere plek.

Maandag 18 jan: Verborgen groeien “Blijf in Mij, dan blijf Ik in jullie”

Bid voor:

Jezelf. Dat je in Christus mag blijven en de vrucht van verbondenheid mag ervaren.
Mensen in je eigen omgeving. Dat zij de vruchten mogen plukken van je verbondenheid met Christus.

13:15 Laurens' Lunchroom: Cursus bidden met Jos Douma

20.00-21.00: Gebedsavond

Dinsdag 19 jan: Eén lichaam vormen “Heb elkaar lief, zoals Ik jullie heb liefgehad”

Bid voor:

Voor jouw geloofsgemeenschap, dat jullie elkaar en anderen mogen dienen, zoals ook Jezus dat deed.
Voor vergeving voor onze verdeeldheid en ons tekortschieten in liefde naar elkaar.

8:15 De Nieuwe Morgen: Gesprek met Sake Stoppels, lector Theologie CHE, over eenheid in de kerk, doordraven in harmoniedenken en hoe geef je ruimte aan conflict in de kerk

20.00-21.00: Gebedsavond

Woensdag 20 jan: Samen bidden “Ik noem jullie geen slaven meer, maar vrienden”

Bid voor:

Christenen die vervolgd worden om hun geloof, waardoor het moeilijker is om samen te komen. Bid voor bemoediging en bevrijding van onderdrukking.
Vaders, dat zij een goed beeld mogen laten zien van hoe God ook een Vader is.

8:15 De Nieuwe Morgen: Gesprek met Bert Reinds over een goede vader zijn, zodat je kind een goed Vaderbeeld krijgt.

20.00-21.00: Gebedsavond

Donderdag 21 jan: Veranderd door het Woord “Jullie zijn al rein door alles wat Ik tegen jullie gezegd heb”

Bid voor:

De voortgang van het Bijbelvertaalwerk over de hele wereld, zodat iedereen Gods Woord in zijn of haar eigen taal mag lezen.
Voor hen die de pijn ervaren van onrecht of ander lijden hebben te verduren. Bid dat zij God en de ander mogen ontmoeten en vreugde en troost mogen ontvangen.

20.00-21.00: Gebedsavond

Vrijdag 22 jan: Liefde tonen “Ga op weg en draag een vrucht die blijft”

Bid voor:

Hen die leven in armoede. Bid dat zij hieruit kunnen opstaan en dat zij Gods zorg voor hen mogen ervaren.
Onszelf, dat we bereid zullen zijn om te delen wat we hebben en niet bang hoeven te zijn voor tekort

20.00-21.00: Gebedsavond

Zaterdag 23 jan: Groeien in eenheid “Ik ben de wijnstok, jullie zijn de ranken”

Bid voor:

Je eigen dorp of stad, dat christenen vanuit verschillende geloofsgemeenschappen in liefde samenwerken om zegenend aanwezig te zijn.
Jezelf, dat je oog mag hebben voor de waarde van de traditie van de ander.

10.00-12.00 Brandstof: Aandacht voor de gebedspunten van die dag: hoe kun je bidden voor jouw dorp of stad? Het thema van de Week van Gebed is eenheid, hoe zit het eigenlijk met de eenheid onder christenen in deze coronatijd? Het is de laatste dag van de Week van Gebed, hoe zorg je ervoor dat het niet bij één week in het jaar blijft? Eunice spreekt Jan Willem Janse, relatiemanager Kerk & Media bij MissieNederland en hij is projectleider van de Week van Gebed.

20.00-21.00: Gebedsavond

Beeld: Pixabay

Delen

Misschien ook interessant

Meer artikelen

Mogen we cookies gebruiken?

Via cookies verzamelen we informatie. Dit laat ons toe het gebruik van de site te analyseren, sociale media te integreren, content en marketing te personaliseren, en je gerichte advertenties te tonen op onze sites en apps. Meer uitleg vind je terug in ons privacybeleid en cookiebeleid.

Geef hier onder toestemming of stel je eigen voorkeuren in. Je keuze geldt voor al onze media en je kan deze op elk moment opnieuw aanpassen worden door onderaan de pagina op cookie-instellingen te klikken.