Groningers die lijden onder aardbevingen, hebben behoefte aan geestelijke verzorging. Dat zegt het Platform Kerk en Aardbeving, dat daartoe een tevergeefse petitie bij de regering deed. Het platform roept kerken op om zondag te bidden voor de Groningers: “Leef met ons mee.”

In de afgelopen dertig jaar werden er bijna twaalfhonderd bevingen geregistreerd, waarvan elke tientallen zwaarder dan drie op de schaal van Richter. Duizenden huizen zijn beschadigd. Het herstel gaat niet voortvarend.

Nood

Het Platform Kerk en Aardbeving (opgericht in 2014) doet kerken in Nederland de oproep om zondag te bidden voor de Groningers. “Er komt geen rijksgeld voor extra pastorale hulp”, zegt Liebrecht Hellinga van het platform. “Maar de nood is heel groot.”

Met de gebedsoproep hoopt het platform betrokkenheid vanuit Nederland aan te wakkeren. “Wij hebben jullie gebed nodig, leef met ons mee.” Ook is het een boodschap voor Groningers zelf, dat de kerk ook deel uitmaakt van de Groninger samenleving. “Wij bidden zelf ook voor ze.”

Scheuren in huizen, leidt tot scheuren in mensen, zegt hij. “Tot in hun ziel. Veel mensen zien hun dagelijks leven en hun toekomst verscheuren, zij vragen zich af: hoe moet ik verder?”

Gebeden

Er zijn twee gebeden opgesteld die kerken kunnen gebruiken. “We hebben er daarbij op gelet dat we in eerste instantie niet in de slachtofferrol vervallen. Ook dat we ons vooral richten op de hoop die God ons geeft, en dat we blijven omzien naar elkaar.”

Er zijn ook redenen tot dankbaarheid. Behalve de hoop die God geeft, wordt er ook gedankt voor “een enorme inzet voor gerechtvaardigheid en rechtvaardigheid in dit land”.

Hij hoopt dat Groningers zich door het bidden minder gaan richten op wat er misgaat, maar zich richten op de kracht en visie die God geeft om het leven op te bouwen en toekomstgericht te zijn. “We laten ons toch niet klein krijgen door economische welvaart?”

Beeld: Pixabay