Het oudste beroep ter wereld staat onder druk, namelijk het beroep van de landbouwers! Door de hoge stikstofdoelen van het kabinet zijn grote veranderingen in het landelijk gebied nodig. Vooral de landbouw gaat dat merken. Boerenbedrijven moeten kiezen: verduurzamen, verplaatsen of stoppen. En dat zorgt voor veel onrust.

Het woord stikstof komt niet in de Bijbel voor, maar kun je daar toch een Bijbelse visie op hebben? Judith Westerink denkt van wel! Zij is onderzoeker aan de universiteit Wageningen en deed onderzoek naar dit onderwerp. In De Nieuwe Morgen vertelt ze hier meer over aan Youri.

Terug naar de Bijbel

Onder de naam ‘Goed Boeren‘ verscheen vorig jaar een studie van Judith. Hierin zoekt ze de verbinding tussen de Bijbel en de landbouw. Inspiratie vond ze in gesprekken met boeren en in de Bijbel.

Het resultaat is indrukwekkend: “Ik ben heel erg onder de indruk van de Schepper en Zijn liefde voor de aarde. Veel boeren zijn christen, maar toch gaat er een hoop mis in de biodiversiteit. Dat heeft volgens mij te maken met een gebrek aan kennis. We moeten weer de Bijbel lezen en onder de indruk raken van Gods hart voor de landbouw. Ik vind het prachtig om te zien hoe zeer het de bedoeling is dat er boeren zijn.”

Onze opdracht

Al voor de zondeval was de mens boer. Dat zegt een hoop! Het was dus echt de bedoeling dat wij de aarde bewerken. God maakte ons naar Zijn beeld en dat betekent dat wij ook moeten heersen over de aarde, legt Judith uit: “Dan moeten we ook naar God kijken; hoe heerst Hij? Van een christelijke boer verwacht ik dat hij of zij echt aandacht heeft voor de bodem.”

Maar ook van christelijke eters mogen we iets verwachten. De landbouw is niet alleen een verantwoordelijkheid van de boeren, maar van ons allemaal: “Als wij willen dat boeren goed voor hun land zorgen, moeten we ook voldoende voor ons eten willen betalen. Dan stellen we hen in staat om goed te boeren.”

Ook de problemen die de nieuwe stikstofmaatregelen veroorzaken, moeten we volgens Judith samen aanpakken: “Voor jou en mij betekent dat bijvoorbeeld biologisch inkopen. De boeren die deze producten maken, krijgen een beter prijs voor hun product. Maar ook andere sectoren kunnen helpen, bijvoorbeeld ambtenaren of bankieren. Laten we de boeren in staat stellen om mee te gaan met de maatregelen.”

Het hele gesprek luister je hier terug:

Beeld: Unsplash