Het begon allemaal een jaar of tien geleden met Transformed, een beweging die zich met name richtte op Twentse jongeren. Na verloop van tijd verplaatste de visie zich op veel meer jongeren uit Nederland en België. Heartbeat organiseert weekenden, jongerendagen en gebedsbijeenkomsten en heeft bovendien een eigen aanbiddingsteam. Dat aanbiddingsteam (waarvan met name Rutger en Athalja Barneveld op Groot Nieuws Radio geen onbekende namen zijn), heeft nu een CD gepresenteerd met elf Nederlandstalige liederen.

Twee zijn vertalingen van liederen van Bethel Music en Planetshakers, maar de overige negen komen uit het eigen team, waarbij geprobeerd is de gangbare aanbiddingstaal te vermijden. Het levert zinnen op als ‘Ik voel me onbegrepen, niemand vraagt wat er is. Ze keren mij de rug toe, word ik wel gemist?’, ‘Leg nu maar neer wat je dacht te moeten dragen’ en ‘Vol van liefde overspoelt U mij, in hoog- en laagtij’.

Het album is opgenomen in een live-samenzangsetting, waarbij het publiek óm die band heen stond, zonder dat er een podium aanwezig was. Het verhoogd de intimiteit en samenhang van de aanbidding die – zoals genoemde teksten al doen vermoeden – ook ruimte geven voor diverse luistermomenten, terwijl men het volgende moment weer uit volle borst mee gaat zingen. Zoals in het slotlied: ‘Wij staan klaar, wij stappen uit, wij kiezen samen, voor een ander geluid’. En zo is dat!

De CD kun je bestellen op Gospel.nl. Door via deze link te bestellen, steun je het werk van Groot Nieuws Radio.