De missie van Vineyard Worship is zoals we die van veel aanbiddingsteams kennen: het versterken van de aanbidding van God in de eigen gemeente, maar ook het dienen van andere christelijke kerken. Veel Vineyard-liederen hebben zo in de afgelopen twintig jaar hun weg gevonden over kerkmuren en landsgrenzen heen.

Samen

Daarbij worden ze aangemoedigd door teksten uit de Bijbel, bijvoorbeeld Efeziërs 5:19 waar gesproken wordt over het samen zingen van psalmen, hymnen en liederen die de Geest ingeeft. Maar het zingen doet meer, het verbindt ons met de hemel en met God.

Here

Aan het begin van 2020 heeft Vineyard Worship het album ‘HERE’ uitgebracht. Verschillende aanbiddingsleiders werken daar aan mee: Samuel Lane, Joshua Miller, Sarah Elmer, Anabeth Morgan, Sam Crabtree, Liam Bernhard en Kyle Howard.

Op het album staat onder andere het lied ‘God Of Our Mothers And Fathers’. Een gebed aan God of Hij door de generaties heen wil werken. ‘What You did before come and do once more.’

De Vineyard-beweging heeft wereldwijd meer dan 2500 kerken. In Nederland zijn er gemeentes in onder andere Utrecht en Wageningen.

Beeld: Vineyard Worship