Deze week maken we kennis met Sandra McCracken. “Als een deel van mijn verhaal een kanaal kan zijn om God te laten zien, als de meest trouwe, stabiele Aanwezigheid die we kunnen leren kennen, dan zijn dat de verhalen die ik wil vertellen.” En of het nu een muziekpodium, koffiezaakje of kerk is, Sandra wil die verhalen delen. Haar nieuwe album heet Patient Kingdom en is deze week CD van de Week.

Zoals iedereen moest ook Sandra McCracken haar plannen omgooien en gaan improviseren om haar nieuwe album mogelijk te maken. Vanuit (thuis)studio’s door heel Amerika heen werden stukjes opgenomen die samen deze cd vormen. De liederen weerspiegelen hoe het afgelopen jaar plannen veranderden, uitgesteld worden of zelfs helemaal stopgezet moeten worden. Hiermee omgaan vergt geduld. Dit geduld is de rode draad in het project.

Sandra McCracken: “Er zijn veel dingen die ik niet weet, maar ik weet wel dat ik God kan prijzen. Dat ik nederig kan zijn in de het stellen van vragen aan God, en om geduldig te zijn, met geduld van het Koninkrijk.” Want, zo schrijft ze in het persbericht: “de weg van Zijn Koninkrijk is anders dan we denken, maar het blijkt altijd beter dan we hadden verwacht.”