Kun je als christen wel of niet meedoen aan Halloween? Joyce de Jongh was in het verleden heks en vierde toen het feest ook mee. Nu is ze er anders over gaat denken. “Je opent je leven voor de invloed van de krachten hierachter”, vertelt ze bij Groot Nieuws Radio. “In de nacht van Halloween is er echt heel veel geestelijke activiteit. Het is echt een geestelijk feest.”

De Jongh weet meer over de gedachte achter Halloween: “Het is de grens tussen het oude en nieuwe jaar is, tussen het oude en nieuwe leven, wordt er gedacht dat de grens tussen het rijk van de levenden en de doden heel erg dun is. Daarom is het makkelijk om contact te maken. Maar ook dat geesten vanuit het dodenrijk in onze wereld kunnen komen en ze jou kunnen meeslepen naar het dodenrijk. Om dat te voorkomen probeer je ze voor de gek te houden of te vriend te houden, door bijvoorbeeld offers te brengen van fruit of noten.”

Religieuze wortels

De vraag wordt vaak gesteld: is het een onschuldig verkleedfeest of zit er toch meer achter? “Het is een grote geweldige truc van de duivel om ons voor de gek te houden, we trappen er ook nog eens in. Het is namelijk een realiteit. Ik denk echt dat hij daar aan de haal mee is gegaan door alarmbellen uit te schakelen en dat we Halloween niet serieus nemen. We moeten het wel degelijk serieus nemen. De wortels zijn absoluut religieus. Omdat die wortels er zitten, maak je verbinding met die bron. En die is niet uit God, die is echt vanuit de duisternis.”

De Bijbel is er volgens De Jongh ook duidelijk over. Ze leest in het Oude Testament de oproep dat niemand geesten van doden oproept of raadpleegt. “God verbiedt dat letterlijk.”

Vergeving

Wat zijn de gevolgen als je toch Halloween viert? “Als het zo is, mag je het altijd vertellen aan God. Hij vergeeft je zonden. God is er niet op uit om je te veroordelen, maar om je in het licht te brengen.” Joyce de Jongh gelooft wel dat het gevolgen heeft als je meedoet aan Halloween. Niet dat je direct tien demonen krijgt, maar wel dat je hele denken wordt veranderd. “Je gaat denken vanuit de geestelijke wereld, dat je die voor de gek kunt houden. Het kan je nieuwsgierig maken, je kunt contact maken met die geestelijke wereld. Maar pas op met wie je contact maakt. Het is een ongenuanceerde boodschap die van Halloween uitgaat.”

Joyce de Jongh doet ook een oproep. “Laten we als christenen heel geestelijk actief zijn tijdens Halloween, door God te aanbidden en Jezus groot te maken.”

Het hele gesprek met Joyce de Jongh kun je hier terugluisteren.

Beeld: Unsplash