Vasten is niet iets dat alleen in de veertigdagentijd gebeurt, je kan het een plek geven door het jaar heen. Wat zegt de Bijbel over vasten? Wat doet het met het lichaam? En waar is het goed voor? Jorieke sprak daarover woensdag met dr. Alfred Teeuw, theoloog en arts, en Herman Boon, bekend van conferenties over bidden en vasten.

Geen verplichting

“Vasten is het onthouden van voedsel voor een bepaalde periode, waarin je je meer kan richten op wat God tegen je zegt”, zo omschrijft dr. Alfred Teeuw het begrip vasten. “Een christen hoeft niet te vasten. Dat is een Bijbelse lijn, je hebt geen direct gebod dat je moet vasten of niet mag vasten. In de Bijbel komt vasten wel gewoon voor. (…) Als je vraagt: moet een christen vasten? Dan zeg ik: dat woordje ‘moeten’ kun je weglaten. Maar een christen mag het wel doen. Past het bij je stijl, dan zal ik het zeker niet ontraden.”

As op je hoofd

Teeuw ziet een bepaalde ontwikkeling tussen het Oude Testament en het Nieuwe Testament als het gaat om vasten. “Het vasten in het Oude Testament had heel sterk het karakter dat je niet eet en drinkt, er komen scheuren in je kleding, je doet as op je hoofd en je laat duidelijk zichtbaar zien dat je aan het vasten bent. (…) Dat was om aan te geven dat je de zegen van God, het voedsel en kleding, dat je dat eigenlijk niet verdient. Als teken van berouw en verootmoediging ontzeg je dat voor een periode.”

“In het Nieuwe Testament is dat verdien-karakter helemaal weg. Jezus Christus heeft alles volbracht, Hij is de vervulling van alle beloften. Hij zegt: als je nu vast, dan moet je dat in de binnenkamer doen. (…) Het verplichtende karakter wat in het Oude Testament nog wel aanwezig was, dat zie je in het Nieuwe Testament niet meer. Je ziet wel dat er gevast wordt, bijvoorbeeld als Paulus op het punt staat om een zendingsreis te maken. Waar moet ik heen, wat wil de Geest tegen mij zeggen… op zo’n moment zoekt hij door te vasten wat God wil in deze situatie.”

Fysieke verandering

Alfred Teeuw is naast theoloog ook arts. Wat gebeurt er fysiek met je als je aan het vasten bent? “Als je aan het vasten bent in een extreme vorm, dan weet je dat het niet goed gaat. De woorden die gebruikt worden, denk aan ontzilting, onvetting en ontslakking, dat zijn begrippen die in PR-campagnes voor bepaalde diëten worden gebruikt. Je kan zeggen: vasten is helemaal niet slecht voor het lichaam, maar of het nou goed doet, dat weten we ook niet. Er is geen medische meerwaarde. Maar een bepaalde soberheid en matigheid, dat is zo slecht nog niet voor het lichaam, zonder dat je in het extreme gaat.”

Het hele gesprek met dr. Alfred Teeuw kun je hier terugluisteren.

Kracht ontvangen van God

Herman Boon organiseerde al ruim 60 conferenties die in het teken stonden van bidden en vasten. Zijn inspiratie daarvoor haalt hij uit het leven van Jezus. “Jezus begon zijn bedienen met bidden en vasten, het is allemaal begonnen in de woestijn. Hij trok zich terug en zocht God. In het bidden en vasten kreeg Hij de kracht om te doen wat God van Hem vroeg. En wat God van ons vraagt is een bovennatuurlijk leven. Je kan niet uit jezelf het evangelie vertellen of zieken genezen. Daar heb je de kracht van de Heilige Geest voor nodig.”

“Je moet oppassen dat het niet een wedstrijd niet eten wordt, je moet je vooral gaan richten op God, Gods woord bestuderen en Gods Woord gaan leren doen en een gebedsleven op gaan bouwen. Dat vereist training, en daarom ben ik die conferenties gaan organiseren.”

Het hele gesprek met Herman Boon kun je hier terugluisteren.

Beeld: Unsplash