Ze is spreker, coach, ondernemer met twee bedrijven, echtgenote en moeder van zes kinderen. Hoe houdt Carianne Ros alle ballen in de lucht? Met Jorieke bespreekt ze hoe je vanuit rust kunt leven, ongeacht hoe druk dat leven is.

“Het grootste geheim, wat ik écht doe, is dat ik de eerste paar minuten van de dag begin met God,” begint Carianne. “Zodra ik wakker word bid ik: ‘Heer, deze dag is van U. Ik ben van U. Mijn kinderen zijn van U. Mijn gezondheid, carrière, mijn portemonnee, wat dan ook.  Ik hou het niet vast. Ik vertrouw er op dat U voorziet, en laat maar zien wat vandaag komt.’

God eerst

Op deze manier begint Carianne al jaren haar dag.”Het liefst lees ik ook nog een stukje uit de Bijbel of een Bijbels dagboek. Wat kost dat, twee minuten? Maar ik draag het heel de dag met me mee.” Als ik niet die tijd met God neem voor ik opsta, word ik veel sneller door de chaos van de dag overspoeld.”

Jezelf liefhebben

Het grote gebod luidt: Heb God lief boven alles, en je naaste als jezelf. “Het lijkt wel alsof we vaak leren: heb God lief boven alles, en je naaste. Punt. Dat ‘als jezelf’ valt er dan af,” vertelt Carianne. “We hebben aangeleerd: eerst die ander. Dat leer je niet zomaar af. Je moet er dus heel bewust van zijn waarom je eerst voor jezelf kiest in plaats van je naaste: omdat je dan wat te geven hebt. Zeker als moeder wil je er gelijk voor je kind zijn. Maar soms moet je zeggen: eerst moet ik zelf gevuld worden voordat ik jou weer in alle rust, vrede en liefde kan geven wat je nodig hebt, in plaats vanuit chagrijnigheid en stress. Je kun niet weggeven wat je niet hebt.”

Je naaste

En die naaste dan? “We krijgen van God goed zaad om te zaaien en te oogsten, niet om zelf te houden,” stipt Carianne aan. Maar toch gaat het niet zomaar. “Als je het Bijbelse gebod uit Mattheus 22 echt serieus neemt ken je je grenzen. Dan luister je naar je hart waarin God zegt: dit zijn de verlangens van Mijn hart voor jou, dit is wat je mag doen.’ Als je daar niet naar luistert, kieper je allemaal gingen op je bordje die God niet van je vraagt. Wat ik veel zie in de christelijke wereld is onbewuste dienstbaarheid. Doordat je niet bewust kiest hoe je dient, ga je makkelijker over je grens heen. Vervolgens ga je dan bij God klagen dat hij je veel te veel ballen geeft om in de lucht te houden. Maar heeft God ons die ballen wel gegeven? Of heb je ze zelf verzameld omdat je eigenlijk een grote pleaser bent en het belangrijk vindt om andere mensen te behagen? Doe je het uit plicht of omdat je écht gedreven wordt door Liefde? Dat maakt een groot verschil.”

Het hele gesprek met Carianne luister je hieronder terug.

Beeld: Carianne Ros