In het programma Geloof en Gezondheid maakten we al eerder kennis met professor Jan Boersma. Als bioloog heeft hij een groot hart voor alles wat met het groene leven te maken heeft. Daar hoort de kerk ook bij! Als christenen krijgen we namelijk de taak om goed voor de schepping te zorgen. In gesprek met Ben Ketting vertelt Jan over de rol die de kerk hierin speelt.

Een nieuwe oriëntatie

De kerk is een maatschappelijke organisatie. Ze krijgt in toenemende mate te maken met stijgende energieprijzen en een milieuvriendelijke bedrijfsvoering. Daarnaast is de kerk een geestelijke gemeenschap. Ook daar dringt het besef langzamerhand door dat onze relatie met de schepping heel nauw verbonden is met ons geloof.

Dat besef was er niet altijd, vertelt Jan: “Heel vaak was er een idee dat het milieudenken iets van buiten is. In de kerk ging het om andere dingen. Ook was er een oriëntatie voor het leven ná dit leven. Daardoor werd het denken aan het hier-en-nu niet gezien als de kern van christen-zijn.”

Nu denkt men daar anders over: “Veel mensen zeggen nu dat we onze lezing van de Bijbel misschien weer eens door een groene bril moeten herzien. Er vindt een heroriëntatie plaats.”

Groene Bijbels en kerken

Naar het gesprek met Ben neemt Jan de Groene Bijbel mee. Teksten over omgaan met de aarde en onze medemens zijn in deze Bijbel groen gemaakt. Daarnaast staat er in deze speciale uitgave verdiepende content over  geloof en duurzaamheid.

Naast groene bijbels, zijn er tegenwoordig ook groene kerken. Jan vertelt er enthousiast over: “Dat zijn kerken die serieus nemen dat ze als maatschappelijke organisatie een steentje moeten bijdragen. Dit leidt bijvoorbeeld tot zonnepanelen op het dak en meer aandacht voor mens en milieu in de bedrijfsvoering. Dat zijn praktische dingen die veel mensen aanspreken.”

Ook hebben deze kerken een zogenaamde groene theologie: “Dat houdt in de eerste plaats in dat je je afvraagt wat de Bijbel zegt over dit thema, hoe dat in de geschiedenis is geïnterpreteerd en hoe dat heeft doorgewerkt. In de tweede plaats denk je na over de vraag of er een hernieuwde lezing van een aantal teksten moet plaatsvinden.”

Wil je weten hoe natuur en geloof aan elkaar verbonden zijn? En wat gezondheid daarmee te maken heeft? Dat hoor je in de rest van het gesprek!

Als je meedoet met het programma Geloof en gezondheid, dan krijg je de podcasts vanzelf in je mail.

Beel: Unsplash