Uniek in Nederland is het, volgens directeur Els van Dijk van de Evangelische Hogeschool: de vormende opleiding voor mbo’ers niveau 2 of 3 die de EH in Amersfoort gaat dit per september aanbiedt. “Juist bij deze jongeren die al werken is er behoefte aan meer verdieping”, zei ze woensdagochtend in De Nieuwe Morgen.

Eerder was EH alleen voor toegankelijk voor leerlingen met een diploma voor havo, vwo of mbo niveau 4 maar dat gaat nu dus veranderen. “Het gaat om een kwetsbare groep die behoefte heeft aan vorming en toerusting, dat zat op ons hart, al langere tijd. We kregen nu een eureka-moment door er een deeltijdopleiding van te maken en het – in combinatie met werk – heel praktisch te maken.”

M-route

Het onderwijsconcept van de zogenoemde M-route verschilt vooral met dat wat de EH nu aanbiedt aan opleidingen door de praktische invulling. Het gaat voorlopig om een traject van vijf maanden waarin leerlingen naast hun werk, twee dagen per week met de opleiding bezig zijn.

De opleiding voor vmbo’ers toegankelijk maken is wettelijk niet mogelijk, legde Van Dijk uit. Tot 18 jaar is regulier onderwijs wettelijk verplicht, dan heb je nog geen startkwalificatie. Vanaf 18 jaar of met een diploma mbo niveau 2 of 3 kan de M – route dan gevolgd worden. Een praktische opleiding volgens de directeur die gaat over wat de kwaliteiten van een jongere zijn en waar ze die voor in kunnen zetten maar altijd in relatie tot de (werk)praktijk van diezelfde jongere. “Geloof, persoonlijke ontwikkeling en praktische vaardigheden staan centraal. Het is heel erg doorvertaald naar ‘hoe doe jij het nu’, veel minder cognitief dan de andere opleidingen die we hebben.”

Vorm geven

Vorig jaar verlieten 181.000 jongeren het onderwijs zonder diploma, blijkt uit cijfers van het CBS. Onder hen de jongeren die Van Dijk voor de M-route op het oog heeft. ” De uitstroom is heel groot. Mensen die in het mbo werken vertellen ons ook dat de vormende aspecten nadrukkelijk aanwezig zijn. Maar jongeren hebben nog wat verlegenheid met ‘hoe ga ik mijn leven vorm geven’ En daar spelen we op in.”

Het hele gesprek met directeur Els van Dijk van de EH kun je hier terugluisteren.

Beeld: Facebookpagina EH