“Op deze manier ga je als wetgever het pad op van indirecte vaccinatie–inentingsdwang.” SGP –  leider Kees van de Staaij toonde zich vanmorgen bij Groot Nieuws Radio niet verrast door de kamermeerderheid die er is voor het wetsvoorstel van D66 waarmee kinderopvangcentra kinderen die niet gevaccineerd zijn, mogen weigeren. “Waar ik moeite mee heb, is dat de wetgever dit speciaal gaat regelen”, zei hij in De Nieuwe Morgen, “wettelijk gezien kan dit allang omdat kinderdagverblijven private instellingen zijn.”

Tanden laten zien

Het maken van een wet die kinderdagverblijven toestaat niet -gevaccineerde kinderen te weigeren, is volgens Van der Staaij een wetgever die even zijn tanden laat zien. “Het weigeren van niet – gevaccineerde kinderen bij kinderdagverblijven kan al lang. Hiermee zeg je als wetgever eigenlijk: Wij staan aan de kant van kinderdagverblijven die niet – gevaccineerde kinderen weigeren.”

Bovendien staat straks in de wet dat godsdienstige bezwaren geen reden zijn om je kind niet in te enten. Ook betoogde Van der Staaij dat je hiermee in de hand werkt dat niet – gevaccineerde kinderen samenklonteren bij hetzelfde kinderdagverblijf en dat vergroot het risico op besmetting.

Hellend vlak

Praktisch gezien zal deze wet in de reformatorische kringen weinig verschil maken, legde de SGP – leider uit. Juist mensen die vanuit godsdienstige bezwaren hun kind niet inenten, maken nu geen gebruik van opvang of gebruiken een andere vorm, zoals een gastouder. Wel is hij bezorgd dat het een hellend vlak is; de dwang die de Tweede Kamer nu laat zien zou zich zomaar verder kunnen ontwikkelen in de toekomst. “VVD en SP hadden het er al over: ‘moeten eigenlijk niet álle kindcentra die eisen stellen’. De volgende stap is dan dat je verplícht dat kinderen zijn ingeënt’. Daar ben je met deze wet de geest voor aan het rijpen.”

Luister het gesprek met SGP-leider Kees van der Staaij hier terug.