De gemeenteraadsverkiezingen zijn in volle gang! Maar voor je naar de stembus gaat: wat doet de gemeenteraad ook alweer? In De Nieuwe Morgen geeft Heleen Wever van ProDemos daar het antwoord op. 

“De raad zet de grote lijnen uit voor het beleid in de gemeente, dat is de kaderstellende functie”, vertelt Heleen Wever, van ProDemos. Dit is een voorlichtingscentrum dat informatie deelt over democratie en rechtsstaat. “Ook hebben ze een controlerende functie: ze controleren het bestuur van de gemeente, namelijk het college van burgemeester en wethouders. Doen die hun werk wel goed? En heel belangrijk natuurlijk: ze vertegenwoordigen de burger. Daar gaan ze gesprekken mee aan en ze proberen dat geluid dan te vertolken in de raad.”

De raadsleden zien elkaar regelmatig. “De meeste gemeenteraden komen 1 keer per maand bij elkaar. Daarnaast heb je ook commissievergaderingen, waarin raadsleden die over een bepaald onderwerp zoals onderwijs gaan dan samen komen. Ook heb je nog fractievergaderingen, waarin je met de politici van je eigen partij samenkomt.”

Wonen

Een thema dat in elke gemeente nu wel speelt, is de woningcrisis. Wat kan de gemeente eigenlijk wel en niet doen als het gaat om nieuwe woningen? “Bij ruimtelijke ordening is het een groot samenspel tussen het Rijk, de provincie en gemeenten. Maar als het gaat om wonen heeft de gemeente eigenlijk best veel te zeggen. Willen we de lucht in of bouwen in het groen? Willen we koop of huur? Moet het duur zijn of goedkoop? Is het voor studenten of senioren? Dat is waar de gemeente over gaat.”

Beluister het gesprek: