Vanaf zondag 6 maart is het nieuwe Groot Nieuws Radio programma Een Goede Zondag te horen. De presentatie ervan is in handen van Andries Knevel. Sinds zijn vertrek bij de Evangelische Omroep (EO) december 2021 is zijn vertrouwde stemgeluid vanaf dan weer te horen op de radio, op het eveneens vertrouwde moment van de zondagmorgen, maar dan een uur later om 9:00 uur.

De programmering op de eerste dag van de week krijgt daarmee een goede aanvulling in het uur voorafgaand aan de kerkdienst. Het format van Een Goede Zondag komt op hoofdlijnen overeen met EO’s Groot Nieuws zoals Andries dat maakte. Een Goede Zondag kent naast Andries Wim Grandia, Peter Roosendaal en Ilonka Terlouw die ook overdenkingen verzorgen. Vanaf 9:00 uur is er in het programma van Andries ruimte en aandacht voor gewijde muziek.

“Ik ben dankbaar dat ik het programma, weliswaar onder een andere naam mag voortzetten” laat Andries verheugd weten. “Ik hoop dat veel mensen het vertrouwde en herkenbare geluid zullen blijven waarderen en er hoop uit mogen putten”.

In 1978 begon Andries loopbaan bij de EO als freelance redacteur en verslaggever voor het programma ‘Tijdsein Radio’. De afgelopen jaren maakte Andries voor de EO veel succesvolle radio- en televisieprogramma’s. In het vertrouwen zijn passie voort te kunnen zetten in 2022 verliet hij na 43 jaar de EO. Het werk wat hij daar deed stond voor hem in het teken van bouwen aan het Koninkrijk van God. Die passie en dat werk zet hij nu voort bij Groot Nieuws Radio.

(Foto: Jaco Klamer)