Ron van der Spoel is toegetreden als nieuw lid van het bestuur van Groot Nieuws Radio. Hij heeft het aandachtsgebied ‘theologie’ meegekregen en gaat meedenken hoe het evangelie op een Bijbelse, eigentijdse en creatieve manier gedeeld kan worden via de radio.

“De missie van Groot Nieuws Radio om het evangelie te delen en geloof te versterken is me uit het hart gegrepen. Via radio en internet mogen we meebouwen aan Gods Koninkrijk”, vertelt Ron van der Spoel. Naast bestuurslid van Groot Nieuws Radio is Van der Spoel pionier in Limburg namens het Leger des Heils en de Protestantse Kerk. Ook hij is directeur van Open Doors Vlaanderen.

Diana Langerak is teruggetreden als bestuurslid van Groot Nieuws Radio. Wilfred Hardeman, directeur van Groot Nieuws Radio: “We bedanken Diana enorm voor haar inzet voor het werk van Groot Nieuws Radio.”

Het bestuur van Groot Nieuws Radio bestaat uit vijf leden: Joop Gankema (voorzitter), Willem Jan Mazier (secretaris), Gerbrand Burink (penningmeester), Annet Meijers-Doornekamp en Ron van der Spoel.