Anne van der Bijl, oprichter van Open Doors, overleed gisteren op 94-jarige leeftijd. Onder de bijnaam ‘God’s smokkelaar’ wist hij achter het IJzeren Gordijn en andere plekken waar niemand kwam het evangelie te brengen. Brother Andrew, zoals hij ook wel genoemd werd, werd op jonge leeftijd gegrepen door het evangelie in een oude Bijbel van zijn moeder. Niet lang daarna volgde de roeping voor het zendingsveld. En wat voor één: Van Bijbels smokkelen achter het IJzeren Gordijn tot China en Noord-Korea. Met gevaar voor eigen leven, maar altijd nuchter en bescheiden. Want, zoals hij dat zelf zei, het was de macht van gebed dat de geschiedenis kon keren.

Waar anderen allerlei bezwaren zien opdoemen, als ze een voor het evangelie gesloten land moeten betreden, ging Anne van der Bijl gewoon op reis. Hij deed dit in het vertrouwen dat God in alle situaties zou voorzien – ook in gevaarlijke. Geregeld was de kans op ontdekking groot, als hij met een wagen vol bijbels bij een grensovergang naar een communistisch land stond. Soms keerde hij dan om, om eerst te bidden en te vasten voor hij de oversteek maakt. Want hij ging wel.

Het artikel gaat verder onder het fragment.

Open Doors

In 1955 richtte Anne van der Bijl voor zijn activiteiten de organisatie Kruistochten op, die later stichting Open Doors zou gaan heten. Het werk voor Open Doors bracht hem in alle uithoeken van de aarde. Anne van der Bijl begon het werk voor de vervolgde kerk in zijn eentje, maar inmiddels werken wereldwijd meer dan 1.400 medewerkers samen om vervolgde christenen te steunen.

In De Nieuwe Morgen hoorde je vandaag een aantal fragmenten waarin Anne van der Bijl vertelde over zijn werk achter het ijzeren Gordijn, maar ook hoe hij het evangelie bracht onder moslims. Daarnaast praat presentator Youri van der Geest met Maarten Dees, directeur van Open Doors. Hij vertelt dat er is toegeleefd naar deze dag en dat de dankbaarheid overheerst “Het is verdrietig, maar we zijn ook dankbaar dat hij nu bij zijn Heer is, die hij zo intensief gevolgd heeft in zijn leven. De impact van zijn bediening is niet in een paar woorden te omschrijven. Anne is degene die trouw is geweest, de Heer heeft hem geroepen en hij is gegaan.”

God volgen

Die roeping begon met het brengen van bijbels achter het IJzeren Gordijn.  “Anne zag een nood. Hij stapte in de auto en ging. Vaak heeft hij gezegd: je moet ‘ja’ zeggen. Maar hij wist dikwijls ook niet hoe. God bereidde elke keer de weg en deed wonderen.” Dat werk groeide uit tot wat nu Open Doors is. Maarten deelt dat dit ‘ja zeggen’ ook voor hem heel belangrijk is geworden. “Ik ben als kind al met zijn werk in aanraking gekomen. Wat mij bijzonder aansprak was het avontuurlijke, dat hij overal naar toe ging. Dat wilde ik ook wel. Maar ook dat hij radicaal ‘ja’ zei op alles wat God op zijn weg bracht. Dat is ook een beetje mijn motto geworden. Als de Here je voor een situatie plaatst, kun je intuïtief er omheen gaan. Maar als je ‘ja’ leert zeggen en aan God vraagt: ‘hoe dan?’ gaat God je de weg wijzen.”

“Tot op hoge leeftijd heeft Anne van der Bijl heel veel mensen wereldwijd kunnen bemoedigen,” vertelt Maarten. “In zijn kantoor achter in de tuin hingen allemaal gebedsbriefjes, hij bad voor heel veel mensen. Voor iedereen die bij het langsging had hij een luisterend oor, vriendelijk woord en aandacht. Het was een feest om bij hem te komen.”

Op de website van Open Doors is het mogelijk om het online condoleanceregister te tekenen.

Beeld: Open Doors  | Renske Meinema Photography