‘Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.’ Het is een bekende tekst uit Efeziërs 6 dat gaat over geestelijke strijd. Een strijd waar elke christen mee te maken heeft, vertelt Noortje Gooskens donderdag in Bij Jorieke op Groot Nieuws Radio.

Macht

“Eigenlijk is alles wat we niet zien onderdeel van de geestelijke wereld. God en zijn engelen maken zeker zoveel onderdeel uit van die wereld als satan en zijn machten”, vertelt Noortje Gooskens die zich heeft verdiept in de geestelijke wereld. “Gevangen engelen en demonen staan niet meer met God in verbinding en hebben een hele andere kracht. De engelen van God hebben veel meer macht dan de engelen van satan.”

“Het is niet zo dat je kunt zeggen dat het kwaad tegenover God staat. God staat ongelooflijk veel hoger”, stelt Noortje. “Je kunt ze niet als opponenten zien, maar het is wel zo dat de kwaadaardige satanische wezen voor ons mensen enorm indrukwekkend zijn. We moeten ze niet veronachtzamen. We moeten ontzag hebben met satan en zijn machten, maar met dat zullen we leren en ontdekken dat God veel machtiger is dan dat.”

Vrede

“We kunnen niet denken dat ons christenzijn een veiligheid is waardoor we nooit meer te maken hebben met strijd. Jezus had continu te maken met strijd en zijn vijanden. Wij zijn daar niet van uitgezonderd”, vertelt Noortje. “Dat betekent niet dat je steeds in angst moet leven. Naarmate je meer van die strijd leert kennen, neemt ook de vrede toe. Je moet wel realiseren dat veel mensen zich bezighouden met de onzichtbare wereld, maar dan zonder God.”

“Onze toekomst ligt in de eeuwigheid. Ons leven her op aarde is daar de voorbereiding op. Wij mogen aan onszelf werken dat we niet alleen qua lichaam en ziel gezond zijn, maar ook dat onze geest gezond is. Die geestelijke gezondheid is mijn passie. Dat red je niet met een gebedje aan tafel.”

Leugens

Een voorbeeld van geestelijke strijd kun je ervaren in leugens. “Dat begint vaak al in de kinderjaren, doordat je daar meestal een geestelijke pijn ervaart die je probeert te overleven door een bepaalde overtuiging te krijgen. Als je in een gezin woont waar je je niet welkom voelt, dan denk je dat je er niet mag zijn, je ervaart afwijzing. Daaruit komt een overlevingsstrategie voort, bijvoorbeeld veel pleasegedrag, prestatiegerichtheid of rebellie. Het gaat erom dat je probeert je bestaansrecht te verdienen door wat mensen als reactie daarop geven. Op een gegeven moment kan je gaan denken dat mensen jou bestaansrecht moeten geven. Mensen kunnen dat nooit doen.”

Het hele gesprek met Noortje Gooskens kun je hier terugluisteren.

Beeld: Unsplash