Engelen zijn fascinerende wezens, door God geschapen als boodschapper, strijder, beschermer en nog veel meer. Woensdag stond Bij Jorieke in het thema van engelen, naar aanleiding van het boek ‘Hemelse Reisbegeleiding‘ van Rob van Houwelingen, hoogleraar Nieuwe Testament aan de Theologische Universiteit Kampen. Ook deelden luisteraars hun ervaringen met engelen. 

“Het woord engel betekent boodschapper. Engelen zijn dienaren van God die een boodschap overbrengen of een bepaalde dienst bewijzen. Ze hebben geen lichaam van vlees en bloed, en zijn thuis in de hemelse wereld. Ze zijn geschapen met een eigen wil en verstand, maar worden niet geboren en sterven niet. De Bijbel begint met de schepping van hemel en aarde, maar gaat daarna verder met de aarde. Over de hemel wordt verder bijna niks verteld. Af en toe vangen we een glimp op, maar de Bijbel gaat verder met de aardse helft van de geschapen werkelijkheid. Daar speelt de heilsgeschiedenis zich af, en God grijpt daar herhaaldelijk in en stuurt zijn dienaren.”

“Dat we engelen vaak met vleugels voorstellen, heeft vooral te maken met de kunstgeschiedenis. In de Grieks-Romeinse tijd was er de godin Nike; godin van de overwinning. Zij werd afgebeeld met vleugels omdat het nieuws van een overwinning zo snel mogelijk naar de keizer gebracht moest worden. Dit beeld is vermengd met het beeld van engelen als boodschapper van God. In de Bijbel verschijnen engelen vooral in de gedaante van gewone mensen, met uitzondering van de engelen bij de troon van God in het Nieuwe Testament en de cherubs en serafs in het Oude Testament.”

Luister hier het hele gesprek terug:

Afbeelding: Unsplash.com