Een goede familierelatie is belangrijk. Maar wat als je ouders of kinderen zó belangrijk voor je zijn dat je ten diepste meer uit deze relatie haalt dan uit je relatie met God? Als jouw identiteit gevormd wordt door het ouderschap of kindzijn, in plaats van dat God op één staat?

Leven uit Gods genade

In Bij Jorieke ging het over de afgodjes van familierelaties. Hoe staat dit je vrijheid in de weg? Wat zegt de Bijbel hierover? Arie de Rover bespreekt dit uitgebreid met Jorieke. In deze serie gaat het over de verschillende aspecten van leven uit Gods genade. Spreker en coach Arie de Rover vertelt hoe je kunt loskomen van de afgoden waaruit je je identiteit kunt halen, in plaats vanuit Christus.

Afgoden

Allereerst stipt Arie de Rover Romeinen 1 aan om te illustreren waar we onze afgoden voor gebruiken. “Paulus schrijft hier: ‘Terwijl ze beweren wijs te zijn, zijn ze dwaas en hebben ze de majesteit van de onvergankelijke God ingewisseld voor beelden van vergankelijke mensen, vogels, lopende en kruipende dieren. Daarom heeft God hen in hun lage begeerten uitgeleverd aan zedeloosheid, waarmee ze hun lichaam onteren. Ze hebben de waarheid over God ingewisseld voor de leugen; ze vereren en aanbidden het geschapene in plaats van de schepper, die moet worden geprezen tot in eeuwigheid. (Romeinen 1: 22-25)’.”

Zondeval

De Rover legt uit: “Ik vind dit zo’n krachtige beschrijving van wat afgoden zijn: ze nemen de functie van God over. God zou de enige moeten zijn die ons betekenis en zekerheid geeft. Dat is onze geestelijke behoefte, en die hebben we elke dag nodig om een zinvol, waardevol en gelukkig leven te hebben.” Dankzij de zondeval is dit anders geworden. “We hebben toen tegen God gezegd: we doen het liever zonder u.” Op dat moment zie je al dat Adam Eva boven God verkiest, legt De Rover uit. “God had Adam alles gegeven, behalve de vruchten van die ene boom. Maar Eva verleidt Adam om er tóch van te nemen. Eva werd belangrijker voor Adam en hij identificeerde zich sterker met Eva dan met God.” En dat is niet de bedoeling van God.

Gods bedoeling

Jezus laat Gods bedoeling zien wanneer hij zegt: ‘Wie mij volgt maar niet breekt met zijn vader en moeder, broers en zussen met zijn eigen leven kan niet mijn leerling zijn.’ (Lukas 14:26). “Dat is een schokkende opmerking, dat breken”, erkent De Rover. “Moet ik ze dan verlaten, moet ik mijn huwelijk opgeven?” Volgens hem gaat het hier echter over breken op een ander niveau, namelijk dat van identiteit. “Haal je betekenis en zekerheid niet meer uit deze relaties, maar bij God vandaan! Jezus heeft ons laten zien hoe je dan leeft. Hij is de enige mens die ervoor gezorgd heeft dat God alle mensen weer als zijn kinderen kan aannemen, zonder dat ze daar zelf hun best voor hoeven te doen. Jezus laat zien dat hij onder alle omstandigheden God op nummer één heeft staan.”

Beluister hieronder het hele gesprek dat Arie de Rover had met Jorieke.

Eerdere afleveringen in deze serie over afgoden: