Maarten Thé had een mooie droom: operatieassistent worden. Dat plan moest hij noodgedwongen opgeven. Door een netvliesloslating wordt hij namelijk langzaam blind. Juist in dit lijden ontmoette hij God. Én kreeg hij een nieuwe droom: dominee worden. In Brandstof vertelt hij zijn indrukwekkende verhaal aan Eunice.

Hoe komt het dat Maarten blind wordt?

Op 23-jarige leeftijd kreeg Maarten eerst in zijn linkeroog een netvliesloslating. Een jaar later gebeurde dat ook in zijn rechteroog. Het is een zeldzame aandoening voor iemand van Maartens leeftijd. De meeste mensen krijgen dit pas veel later. Ook is het bij veel mensen goed te behandelen.

Bij Maarten is dat helaas niet het geval. Het zorgt er zelfs voor dat hij langzaam zijn volledige zicht verlies: “Op dit moment ben ik blind in mijn rechteroog. Met mijn linkeroog zie ik in een tunnelvisie; als ik recht vooruit kijk, valt er een deel van mijn zicht aan de buitenkant weg. Binnenin dat zicht zie ik nu 10 tot 15%.”

Bang voor de duisternis

Het is voor veel mensen haast onvoorstelbaar, maar langzaam afscheid nemen van je zicht is ontzettend heftig. “Je zit in een draaikolk van rouwverwerking” vertelt Maarten. “In de wintertijd vind ik het moeilijk om in het donker te lopen. De duisternis komt dan heel dichtbij. Het is een soort van controleverlies, je weet niet goed wat er in je omgeving gebeurt. Dat is best beangstigend.”

God in het lijden

In zijn strijd, heeft het geloof van Maarten wel eens aan een zijden draadje gehangen: “Er waren momenten dat ik dacht: ‘wil ik wel zo leven?’ Het beeld dat je van God hebt, komt dan erg onder vuur te staan. Dat is echt een worsteling geweest. Ik had altijd het beeld dat God geneest. Je bidt het kalk van de muren af, maar het lijkt alsof je praat tegen een koperen hemel. Dat doet echt wel wat met je godsbeeld.”

Tijdens zijn theologiestudie leerde Maarten hoe hij het kon uithouden met die moeilijke vragen: “Hoe ik het volhoud, is door de ruimte te durven nemen om mijn vragen te stellen. Ik kwam tot het inzicht dat geloof niet een wiskundige redenering is die we helemaal af kunnen hebben. Het is een levensweg. Op die weg mogen we vragen stellen en zijn we in gesprek met Jezus. Hij gaat met ons op weg.”

Met nieuwe ogen zien

Maarten ging het leven in een nieuw perspectief zien: “Het lijden is er nog steeds en het wordt alleen maar erger. Ik heb helemaal geen succesverhaal en het is verschrikkelijk wat mij nu toe wachten staat. Maar toch heeft er verandering plaatsgevonden. Ondanks dat lijden mocht ik zien dat Jezus bij uitstek daar een weg in gaat. Hij rekent af met het lijden.”

Een tekst waar Maarten kracht uit haalt, staat in Openbaring: “God zelf zegt: ‘Zie, Ik maak alle dingen nieuw.’ Voor mij is dat vers op een nieuwe manier gaan resoneren. Ik kan niet wachten tot de dag dat ik dat ook echt mag gaan zien, met nieuwe ogen. Dat perspectief geeft mij hoop.”

Het hele gesprek hoor je hieronder terug!