De vrouw in het ambt: momenteel een heet hangijzer in de Christelijke Gereformeerde Kerken. Nu is er in dezelfde kerk voor het eerst een vrouw in het ambt bevestigd. Binnen de Protestantse Kerk in Nederland is er ook een groot verschil in opvattingen. Wat kunnen we daarvan leren?

Ineke Tamminga werd afgelopen zondag in haar kerk als ouderling bevestigd. Dit betreft een samenwerkingsgemeente met de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt, waar sinds vorig jaar het ambt voor vrouwen is opengesteld.

De generale synode van de Christelijke Gereformeerde Kerken, die vorige week begon, is zich nog uitgebreid aan het beraden over haar visie op de vrouw in het ambt.

Verschillen

Binnen de Protestantse Kerk in Nederland zijn er ook grote verschillen. Wat kunnen we van hen leren? Binnen dit verband kiezen kerken zelf of ze het ambt openstellen voor vrouwen. Tot de PKN behoort ook de Gereformeerde Bond, waar het ambt niet is opengesteld voor vrouwen.

“De Gereformeerde Bond is een vereniging in de kerk die is opgericht om de gehoorzaamheid aan de Bijbel als het geopenbaarde Woord van God uit te dragen”, vertelt Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond. “Daar valt onder dat wij geen ruimte zien voor de vrouw in het ambt.”

Tegelijk zegt hij dat ze enorm veel ruimte zien voor de inschakeling van vrouwen in de christelijke gemeente. “Dit gebeurt ook.”

Pijnpunt

“In de Hervormde Kerk (die later opging in de PKN, red.), waar wij vandaan komen, is al in 1958 het ambt voor de vrouw opengesteld. Dat is heel nadrukkelijk als pijnpunt ervaren. Mensen hebben lang geaarzeld of ze in de kerk moesten blijven. Maar omdat wij van harte menen dat je de kerk als lichaam van de Heere Jezus Christus niet mag scheuren, zijn wij in de kerk gebleven.”

Tegelijk blijft het altijd schuren, zegt hij. “Het blijft iets ongemakkelijks houden.” Hij zegt dat het om de gedachtegang gaat en dat het niet op de persoon wordt gespeeld. “Als wij vrouwelijke ambtsdragers ontmoeten, zullen we hen niet negeren. Want ze zijn er.”

Gesprek

De Gereformeerde Bond wil het gesprek blijven aangaan. Maar niet te pas en te onpas: “Een aantal jaar geleden werd er voor het eerst een vrouw de preses van de Protestantse Kerk. Dat is voor ons geen aanleiding om het gesprek op zo’n moment aan te gaan, omdat het dan heel sterk op die persoon gericht wordt.”

Hij ziet de opgelaaide discussie over vrouwen in het ambt niet als potentieel breekpunt voor de CGK. “Ik zie geen enkele ruimte in de Bijbel om te breken, door niemand. Tegelijk moet je elkaar niet vasthouden in een postmoderne gedachte: jouw waarheid is mijn waarheid. Je zal toch samen terug moeten naar de Bron.”

Beluister het hele interview:

Beeld: Unsplash