De spanning binnen de Christelijke Gereformeerde Kerken loopt op nu er een nieuw besluit moet komen over de vrouw in het ambt. De kerk lijkt tot op het bot verdeeld. “Niemand heeft hier echt een oplossing voor.” 

Eerder dit jaar schreven vier predikanten een “Verklaring van gevoelen” waarin ze aangaven zich ernstig zorgen te maken bij het voorstel om het ambt open te stellen voor vrouwen.

Of dit weleens zou kunnen leiden tot een kerkscheuring, vindt journalist Maarten Stolk van het Reformatorisch Dagblad lastig om te zeggen. “Dat wordt niet openlijk uitgesproken.”

Volgend jaar staat het onderwerp op de agenda van de generale synode. Uit bevraging van predikanten blijkt dat er een diepe verdeling is over de kwestie. “Ongeveer de helft van gemeentepredikanten lijkt voorstander te zijn, de andere helft is tegen. Het lijkt heel lastig om uit dat evenwicht te komen.” 

Knoop

“Het wordt ontzettend moeilijk”, zegt Stolk. “Volgens mij heeft niemand hier echt een oplossing voor. Het is als het ware een onontwarbare knoop en niemand weet waar het uiteinde is. Wel denk ik dat iedereen graag de eenheid wil bewaren. Het is niet zo dat bepaalde kerken aansturen op een scheuring.”

Het onderwerp staat voor volgend jaar op de agenda van de generale synode. “Uiteindelijk moet er wel een besluit vallen. Want dit kan natuurlijk niet zo jaren doorgaan. Blijft het huidige standpunt staan of worden er nieuwe theologische argumenten in gebracht? Daar wordt naar gekeken, en dan zal de knoop doorgehakt moeten worden.”

Beluister het interview: