Bijna 40 kerken tekenden vorige week een verklaring van verbondenheid tijdens de Nationale Synode in Dordrecht. Toch ontbraken de handtekeningen van reformatorische christenen en van grote evangelische kerken. Hoe ver is het met de eenheid onder christenen? Schrijver en spreker Willem Ouweneel: “Voor mij is het pas echt een uitdrukking van broederlijke eenheid als we over alle grenzen heen stappen en samen avondmaal vieren.”

Ouweneel hoopt dat hij dat moment nog mag meemaken. “Wat er nu gebeurt is, komt ongetwijfeld in de geschiedenisboekjes. Het is belangrijk genoeg, maar samen avondmaal vieren zou helemaal geweldig zijn. Ik acht het niet onmogelijk dat het gaat gebeuren”, vertelt Ouweneel.

Verschillen

“De verklaring heeft veel waarde, maar je moet het ook niet absoluteren. Het zit er ergens tussenin. Het positieve is dat kerken die elkaar vroeger verketterden en vooral wezen op onderlinge verschillen om te laten merken dat zij de goeie kerk waren, dat ze nu veel meer letten op wat hen bindt en wat ze gemeenschappelijk hebben. En dat is in een tijd van secularisatie heel belangrijk: je hebt elkaar steeds meer nodig.”

“Maar het is meer dan een noodmaatregel. Het is ook echt van binnenuit dat christenen voelen: als we met Jezus verbonden zijn, als Hij onze Heer en Heiland is, dan zijn we ook aan elkaar verbonden en moeten we niet steeds gaan praten over verschillen, maar elkaar helpen en terzijde staan en broederlijk liefhebben.”

Vrijzinnig

Is er er meer eenheid dan ooit te voren? “Absoluut, absoluut”, reageert Willem Ouweneel. “Vroeger stonden katholieken en protestanten fel tegenover elkaar. Nu is de scheidslijn heel anders en ligt die tussen vrijzinnigen en orthodoxen. Die scheidslijn is niet fel, maar wel duidelijk aanwezig. (…) We moeten ook niet eenheid zoeken met iedereen die zich christen noemt. We willen wel samen met christenen die bij het Woord willen leven en van daaruit ook Christus belijden en Zijn verzoeningswerk, Zijn godheid en de drieëenheid enzovoort.”

Een kerk?

Moeten we toe naar 1 grote christelijke kerk “Oh, alsjeblieft niet”, zegt Willem Ouweneel. “Anders zijn is helemaal geen probleem. Die verscheidenheid zit in het feit dat we verschillende mensen zijn en dat we over een heleboel dingen verschillende opvattingen hebben. Over de doop, over de plaats van de vrouw in de gemeente, de geestesgaven, over Israël, over de toekomstige dingen… dat is helemaal niet zo erg, daarin accepteren we elkaar. We accepteren dat we verschillend denken. Maar we denken hetzelfde over de hoofdzaken, dat wat ons werkelijk tot christenen maakt.”

Het hele gesprek met Willem Ouweneel kun je hier terugluisteren.

Beeld: Facebook Nationale Synode