De gereformeerde bond organiseert de komende tijd ambtsdragersontmoetingen in alle twaalf provincies. Het thema van deze ontmoetingen is ‘Ik zie naar je om’. De kerk zou een plek moeten zijn waar mensen oog hebben voor elkaar. Maar dat lukt lang niet altijd. Daarom wil de gereformeerde bond kerken bemoedigen en ondersteunen bij pastoraat. In De Nieuwe Morgen praat Youri hierover door met Piet Vergunst, algemeen secretaris van de Gereformeerde Bond.

De coronacrisis maakte het moeilijk om elkaar te ontmoeten en te zien. Dat is ook gedeeltelijk de reden dat dit thema nu speelt. Maar er zit een diepere laag onder, vertelt Piet: “Zorg dragen voor elkaar is een kernfunctie van de christelijke gemeente. Wij constateerden dat dit niet vanzelfsprekend goed gaat. Een deel van de samenleving is druk: ze hebben een volle agenda en veel ballen in de lucht te houden. Een ander deel van de samenleving is eenzaam. Hoe breng je dat bij elkaar en zorg je dat er niemand buiten het gezichtsveld van de gemeente valt?”

Ontmoetingen

In de twaalf ontmoetingen die gepland staan, gaat het over pastoraat: “Vanuit de Bijbel gaan we nadenken hoe belangrijk en mooi pastoraat is. Het gaat niet alleen om even naar elkaar luisteren, maar om je echt met de ander te verbinden en je in de ander te verplaatsen. Met elkaar praten over het geloof in God, maar ook het gewone leven; dat is een hele mooie opdracht!”

Tijdens de ontmoetingen gaat de Bijbel open. Samen kijken de deelnemers hoe Jezus omzag naar de menigte, maar ook naar de gebrokenen. Ook delen ze praktische tips met elkaar. Ze leren bijvoorbeeld om goed naar de ander te luisteren: “Jezus kan zonder oordeel de ander tegemoet treden. Onderzoek laat zien dat wij binnen vijf seconden een mening over de ander gevormd kunnen hebben. Zeker in de kerk is dat niet goed. Kijk eerst de ander aan, hoor naar zijn of haar verhaal en kom niet direct met een oordeel.”