In Bij Jorieke van dinsdag 30 maart sprak Thijs onderstaande column uit.

Het is nu tijd om ons als christenen uit te spreken

Op de vroege ochtend van palmzondag trokken journalisten het land in op zoek naar kerken die (weer) gelovigen ontvingen. Zoals te verwachten viel, werd daar niet door alle kerkbezoekers passend op gereageerd. Voor een deel van de aanwezige journalisten was dit precies waar ze op uit waren. Een enkele kerkganger reageerde met agressie, verbaal of fysiek.

Zoals dat in onze tijd gaat, waren de beelden al verspreid voordat de kerkgangers aan de koffie zaten. Vervolgens spraken andere christenen zich uit over het agressieve gedrag. Rond lunchtijd was het distantiëren op stoom gekomen. Organisaties, kerken, politici, opiniemakers en christenen zonder speciale aanstelling stuurden berichten rond die als gemene deler hadden: “ik ben ook christen, maar keur ten zeerste af wat er op Urk/ in Krimpen gebeurd is. Dit past niet bij een christelijke levensstijl en is niet hoe ík wil leven.”

Het lijkt me belangrijk dat we consequent zijn in het afstand nemen van christenen die uit de band springen. Daarom wil ik graag dit podium gebruiken om me te distantiëren. Ik neem afstand van alle christenen die een ander geweld aandoen of buitensluiten, die jongeren de kast uit of juist in duwen, ik distantieer me van gelovige vreemdgangers, christelijke belastingontduikers, liegende predikanten, vals zingende gospelartiesten, jattende kosters en christenpolitici met dubbele petten. Bovenal neem ik afstand van al wie zich van een ander distantieert.

Daarnaast wil ik me distantiëren van mezelf, mijn gedrag, gedachtes en emoties. Die zijn op geen enkele manier te rijmen met het leven van mijn grote voorbeeld, de Here Jezus zelf. Ik ben het niet waard Zijn naam te dragen, mijn gedrag is op geen enkele manier passend of in zijn Geest.

Het gebeurde allemaal op Palmpasen. Vandaag komen we weer bij elkaar, op afstand of in een kerkgebouw om stil te staan bij ophef van 2000 jaar terug. Petrus dacht met geweld een oplossing te forceren. Jezus sprong ertussen en wees het geweld af. Hij distantieerde zich niet. Hij vereenzelvigde zich. Met Malchus, met Petrus, met ons, allemaal.

In Krimpen werd zondag gepreekt over Markus 15 vers 18: Daarna brachten ze Hem hulde met de woorden: ‘Gegroet, koning van de Joden!’ Jezus werd bespot, gepest, gesard, geslagen, gegeseld dat alles liet Hij gebeuren.

Jezus zweeg en stierf.