Is er een grens aan oecumene, aan de samenwerking tussen kerken? In Den Bosch wordt op Hemelvaartsdag een gezamenlijke dienst gehouden met de Kerk van Jezus Christus van de Heiligen der Laatste Dagen, ook wel bekend als de Mormomen. Dat is opvallen, omdat deze groep door veel mensen wordt gezien als een sekte. “We kijken naar wat ons verbindt. Daar zijn we meer mee bezig dan met wat ons scheidt”, vertelt Franneke Hoeks van het beraad van kerken in de Brabantse hoofdstad.

Grondslag

Een jaar geleden haakten de Mormonen aan bij het beraad van kerken. Ze doen volgens Hoeks mee in de vieringen, maar zijn niet inhoudelijk betrokken bij de samenstelling van de Hemelvaartsviering. “Wat ons bindt is dat we allemaal een Bijbelse grondslag hebben, we het leven van Jezus belangrijk vinden en dat we daar ook iets van willen belijden in onze kerkdiensten en in de samenleving zichtbaar willen maken. Daar vinden we elkaar op”, vertelt Franneke Hoeks.

Praktisch

“Wat wij in Den Bosch geleerd hebben: als we samen dingen gaan doen, laten we het dan vooral praktisch houden. Als we gaan vergaderen of bijeenkomen over leerstellige onderwerpen, dan gaan we er niet uitkomen. Dat is ons doel als beraad ook helemaal niet. Je bent niet aangesloten om de ander van jouw gelijk te overtuigen.”

Respect

Binnen het beraad van kerken in Den Bosch is er wel discussie geweest of de Mormonen wel toegelaten moeten worden. “Soms is het ook maar net wie je op lokaal niveau tegenkomt. Op het moment dat je met elkaar met openheid en respect een discussie kan voeren, en met elkaar in gezamenlijkheid kan optrekken richting de stad en de samenleving, dan is het heel goed werkbaar.”

Het hele gesprek met Franneke Hoeks kun je hier terugluisteren.