Veel jongeren hebben het contact met de kerk gemist tijdens de coronacrisis, blijkt uit onderzoek van de jeugdwerkorganisatie HGJB. Daarom doet directeur Jan Kranendonk een oproep aan kerken en individuele gemeenteleden: “Laten we echt in contact blijven met deze jongeren.”

Uit onderzoek van de jeugdwerkorganisatie HGJB blijkt dat twintig procent van de actief betrokken jongeren, niet of nauwelijks contact heeft gehad met hun kerk in coronatijd. Van de resterende groep jongeren geeft iets minder dan de helft aan dat het contact dat er wél was, beter kon. De helft van de jongeren die zich niet betrokken voelde, miste het contact met de gemeenteleden wel.

In werkelijkheid kunnen de cijfers nog eens hoger liggen, omdat het vooral actief betrokken jongeren zijn die het onderzoek hebben ingevuld. De HGJB doet dan ook de oproep aan kerken en gemeenteleden om echt in contact met de jongeren te blijven. “Laten we echt in contact blijven met deze jongeren”, zegt Jan Kranendonk. “En dat is niet alleen een taak voor kerkleiders of de kerkenraad, maar ook voor individuele gemeenteleden.”

Op zichzelf aangewezen

“In veel kerken stopte het jeugdwerk tijdens de coronacrisis”, blikt Kranendonk terug. “Ook werden de diensten minder toegankelijk. En het jeugdwerk en de kerkdienst zijn toch de middelen om in contact te zijn met de jongeren. In die tijd waren de jongeren sterk aangewezen op zichzelf.”

Uit het onderzoek blijkt dat jongeren persoonlijk contact heel belangrijk vinden. “Dat legt voor ons bloot dat hier echt een taak ligt voor de jeugdleiders. Om toch andere manieren te bedenken om in contact te blijven.”

Eenvoudig gebaar

Om in tijden van crisis toch aandacht blijven te hebben voor jongeren, kan al terugkomen in een eenvoudig gebaar. “In de eerste coronatijd was er veel aandacht voor oudere mensen, die kregen bijvoorbeeld een bloemetje of kaartje. Maar de vraag is of we door al die aandacht voor eenzame ouderen onze jongeren niet vergeten zijn. Onder hen merken we veel eenzaamheid. Laten we echt in contact blijven met deze jongeren.”

Beluister het gesprek met directeur Jan Kranendonk:

Beeld: Unsplash