De vakantie is voorbij en een nieuw seizoen op je werk of op school breekt aan. Misschien heb je speciale plannen voor het nieuwe seizoen of wil je zelfs wel dingen veranderen. In Bij Jorieke vertelde psycholoog Michelle van Dusseldorp, auteur van het boek ‘Ik kan veranderen’ welke drijfveren er voor zorgen dat de verandering blijvend is.

Zelf heeft Michelle de nodige ervaring met verandertrajecten. “Ik was heel chaotisch en ongestructureerd, ik was impulsief en worstelde met allerlei dingen. Ik ben nu een veel evenwichtiger persoon geworden”, vertelt ze dinsdagochtend in Bij Jorieke bij Groot Nieuws Radio.

Verkeerde drijfveren

Een verandering kun je niet starten vanuit verkeerde drijfveren. “Het kan zijn dat je probeert te veranderen vanuit plicht, schuld of gebrek aan acceptatie”, vertelt Michelle. “Dat kan je op wilskracht een paar dagen of maanden volhouden, maar daarna val je weer terug in je oude gewoonte. Verandering is best wel moeilijk, omdat je een nieuw terrein opgaat. Je wordt onzeker, er is verwarring, alles is nieuw, je voelt je onbekwaam. Het gaat niet vanzelf.”

Basisdrijfveren

Michelle van Dusseldorp noemt drie basisdrijfveren waarbij verandering wel werkt. De eerste basisdrijfveer is pijn. “Als je genoeg pijn lijdt, kun je denken: zo wil ik niet meer leven, ik wil niet meer de consequenties ervaren van wat ik tot nu toe heb gedaan. Dat kun je niet regelen, dat groeit gewoon, je komt tot een ‘genoeg-punt’. De pijn die je keuzes opleveren is dan hoger dan de pijn die je gaat ervaaren als je een veranderingstraject ingaat”, aldus Michelle.

Inspiratie is een tweede drijfveer. “Ik heb meerdere momenten in mijn leven ervaren, met mensen en met God, dat ik zo geïnspireerd ben geraakt, dat ik dacht: zo wil ik ook leven! Inspiratie is een belangrijke drijfveer.”

De derde drijfveer die Michelle noemt is liefde. “Liefde voor anderen, liefde voor God, liefde voor jezelf. Dat je denkt: ik wil dit anderen niet aandoen. Of dat je vanuit een bron gedreven wordt om te verlangen naar meer liefde.”

Vruchten

“Verandering kwam zwaar zijn. Je komt op een gegeven moment in een ‘succesloop’. Dat betekent dat je nieuwe gedrag en nieuwe acties positieve vruchten opleveren. Dat geeft een soort boost, dat je er meer van wil hebben! Voordat dit proces op gang komt, komt het vaak neer op discipline en hard werken. Pas als je dit een tijdje hebt gedaan, oogst je de vruchten.”

Het hele gesprek met Michelle van Dusseldorp kun je hier terugluisteren.

Beeld: Unsplash