Dit weekend wordt in Zelhem ‘Hemeltijd’ gehouden, een conferentie waar veel tijd is voor gebed en aanbidding om samen met God te zijn. Reni en Elisa Krijgsman zijn dit initiatief gestart. Deelnemers ervaren vrede, rust, liefde en vreugde, maar weten zich ook gezien en gekend, vertelt Elisa Krijgsman woensdag in Bij Jorieke. Naast Hemeltijd is Elisa betrokken ook betrokken als bandleider bij de Opwekking Band.

“Aanbidding is een levensstijl. Je doet en laat dingen op zo’n manier dat het aanbiddend is voor God. Dat wordt door twee elementen gestuurd: dienstbaarheid en liefdebetoon”, vertelt Elisa bij Groot Nieuws Radio. “Alles wat je maakt ter ere van God, is aanbidding. Maar je kunt tegelijkertijd ook andere dingen aanbidden, zoals geld of zelfs de satan.”

Behulpzaamheid

“Als je ervan uit gaat dat aanbidding iets te maken heeft met muziek, dan gaan we al mank”, merkt Elisa op. “Aanbidding wordt wel gelinkt aan muziek, omdat muziek van oudsher een uiting is van hoe we communiceren van wat er binnen in ons leeft, om dat naar buiten te krijgen. Maar aanbidding is ook dat je behulpzaam bent voor je naaste. Dat je een veilig omgeving creëert en iets voor de ander wil doen.”

Kunstenaar

Ook kunst kan volgens Elisa aanbidding zijn. “Je kunt ook dingen laten zien door bijvoorbeeld een kunstwerk en de kusntenaar daarbij laten vertellen, of dat mensen een getuigenis geven. Dat kan ook aanbidding zijn. In de wereld waarin we leven heb je zoveel invloeden. Het is de kunst als christen om de stem van de Heilige Geest uit alle andere stemmen te halen en de belangrijkste te vinden.”

Veelkleurige God

“Als je daar tijd voor inruimt, ervaar je dat dus ook. In het dagelijks leven is het wel eens lastig, maar tijdens Hemeltijd zet je er tijd voor apart. Deelnemers maken de keuze om zo’n sprong te maken. Wat het gaat opleveren? Je eraan overgeven is al een behoorlijke prijs die je toegereikt wordt. Soms kunnen mensen worstelen met het ‘niet voelen’. Wij zeggen vaak dat God een veelkleurige God is. Dat een ander wel iets ervart en jij niet, wil niet zeggen dat God niet aanwezig is.”

Het gesprek met Elisa Krijgsman kun je hier terugluisteren.

Beeld: Facebookpagina Elisa Krijgsman / Matt Verbaan