Als opvoeder en volgeling van Jezus is de grootste wens dat je kinderen ook de Heer gaan volgen. Maar wat als je kind besluit om een andere weg in te gaan? Het kan je aan het twijfelen brengen of je het wel goed hebt gedaan. Orthopedadoog Bert Reinds vertelde maandag in Bij Jorieke hierover. “De mogelijkheid bestaat dat het kind keuzes gaat maken die je niet bevallen, daar heb je mee te dealen als ouder.”

Volwassen

“Het gaat er volgens mij niet om dat het kind alles gaat doen om papa en mama te vriend te houden”, vertelt Bert Reinds bij Groot Nieuws Radio. “Het gaat erom dat het kind zijn eigen volwassenheid vorm en inhoud gaat geven. Dat geldt niet alleen op gebied van geloof, maar ook voor studie, relaties en geldbesteding. Het doel van opvoeden is dat je kind volwassenheid en zelfredzaamheid leert, op eigen benen komt te staan en eigen keuzes gaat maken.”

“Als kinderen keuzes maken die geen goede keuzes zijn, dan heb je daar verdriet over. Dat is heel normaal. Maar mijn waarde als ouder is geworteld in wie ik ben in Christus, niet in wie ik ben als opvoeder of hoe succesvol ik daarin ben. Of mijn kinderen nou links of rechts gaan en zelfs of mijn vrouw wel of niet van mij houdt, ik blijf mijn waarde in Christus houden. Gelukkig krijgen we een heel leven om dat te oefenen.”

Genade

Maar wat als je kind niet meer gelooft? “Je bent afhankelijk van genade, je kan het geloof voorleven. Je kan aan je kind laten zien waarom jij enthousaiast bent over het geloof. Maar dan houdt het op. Dan is het aan het kind zelf en uiteraard aan de Here God, hoe dat wat gezaaid is verder werkt.”

“Als je jezelf schuldig vindt, impliceert dat er ook een weg is waarin je iets verdient. Maar de kern van genade is dat je het om niet krijgt. Misschien moet je wel zeggen: het gros van mijn kinderen gelooft ondanks mijn gebrekkige manier van opvoeden. Opvoeden is niet het toepassen van stappenplannen en methodieken, het is het aanbieden van een relatie. Dat deed Jezus ook, Hij bood zichzelf aan.”

Bekend bij God

“Het doel van opvoeden is dat je je kind uitpakt. Dat je zichtbaar maakt wat er al is. Kinderen zijn een cadeau van God, wij mogen ze als ouders in een onvoorwaardelijke liefdesrelatie uitpakken zodat steeds meer zichtbaar wordt wie ze al zijn. Het is een bevrijdend idee dat mijn kind niet van mij afhankelijk is om iemand te worden. Sterker nog: hij is al iemand. Van de grondlegging van de wereld was hij al bekend bij God.”

Hoe draag je het geloof over aan je kind? “Het verhaal dat je communiceert, moet kloppen met je leven. (…) Iemand zei eens: de grootste toneelvereniging van Nederland is de kerk. Ze belijden van alles, maar ze doen het niet. Die persoon stond niet op mijn tenen, maar stond op mijn ziel te stampen. Ik moest erover nadenken en dacht: is dit wat we communiceren met z’n allen? Dat telt op macroniveau, maar ook in het klein thuis. Wat laat je zien? Durf je je twijfel te laten zien als je God niet snapt?”

Het hele gesprek met Bert Reinds kun je hier terugluisteren.

Beeld: Unsplash