Opvoeden kan je niet alleen, zo stelt de organisatie achter de Week van de Opvoeding. Ontwikkelingspsycholoog Wietske Noordzij: “In je eentje ben je niet op alles voorbereid. Veel mensen hebben invloed en daarom is het handig om elkaar te kunnen vinden en te versterken.”

Veel mensen hebben invloed op de opvoeding van je kind: van een leerkracht tot familieleden en buren. “Dan is het handig dat je elkaar weet te vinden en elkaar kan versterken”, zegt Wietske Noordzij. “Als je het wil, kan je wel veel alleen doen. Maar niet helemaal. Je bent niet op alles voorbereid. Dan is het belangrijk dat je mensen om je heen hebt die je een beetje steun geven, wat inspiratie of praktische tips.”

Ervaring

Ze verwijst naar het bijbelboek Titus waarin beschreven staat dat oudere vrouwen de jongere vrouwen leren en de oudere mannen de jongere mannen. “Dat vind ik zó wijs. Je kan veel van elkaar leren, maar vooral van ouders die al wat verder zijn dan jij. Die ervaring hebben van de situatie waarin jij zit en je kunnen ondersteunen.”

Om te veel verschillende adviezen te voorkomen, raadt ze ouders aan om een kleine kring te creëren van mensen die je om raad wilt vragen. “Kies mensen uit waarvan je denkt: die zijn echt een voorbeeld voor mij. Bijvoorbeeld vanwege hun karakter of hoe hun eigen kinderen zijn.”

Fundament

Ook raadt ze aan om mensen uit te kiezen die hetzelfde fundament delen: “De meeste mensen hebben hopelijk de Bijbel als fundament, want dat geeft gewoon een heel goeie basis. Daaruit vloeien een aantal waarden voort, zoals respect voor anderen, gastvrijheid en zorg voor de schepping. De leeftijd en situaties van kinderen veranderen voortdurend, dan kun je terugvallen op die waarden. Dat geeft steun en een stukje houvast in de chaos.”

Wat is de kracht van een stabiel gezin? “Als er een stevig fundament is en kinderen voelen zich geliefd en veilig, dan komen ze het beste tot bloei. Dan presteren ze beter op school en kunnen ze beter hun plek innemen in de maatschappij die God ons gegeven heeft.”

“Ik ben ervan overtuigd dat als wij geleid worden door Gods Geest, gebaseerd op dat Bijbelse fundament, dan krijg je een andere samenleving. We zien een samenleving waarin veel mensen op zoek zijn naar rust en houvast. Het leven is best pittig als je ervoor staat zonder kompas en houvast. Dan denk ik: als we daarvan mogen getuigen door onze eigen levens, is dat hoop voor deze samenleving.”

Beluister het hele gesprek:

Beeld: Unsplash